Průzkum spokojenosti se službami knihovny

V anonymním dotazníkovém šetření, které jsme provedli v dubnu 2022, jsme chtěli zjistit, jaká je vaše spokojenost se službami knihovny MENDELU.

Zajímá-li vás kolik vašich odpovědí jsme obdrželi, jaké bylo demografické složení respondentů apod., mrkněte do záložky “statistiky”.

Z vaší strany zazněla spousta zajímavých námětů a dotazů. V položce ODPOVĚDI naleznete odpovědi na ně. Odpovědi zpracováváme postupně a budou postupně přibývat. Nenajdete-li zde odpověď na otázku, kterou jste nám v dotazníku položili, podívejte se do záložky FAQ nebo nám napište na email , do předmětu zadejte Dotazník 2022 – rádi vám odpovíme.

Bro
Bro

 

Statistiky

Zde naleznete základní statistické údaje dotazníkového šetření.

Základní statistické údaje

OA proces OA proces OA proces OA proces

 

Vaše náměty – naše odpovědi

Nenajdete-li zde odpověď na otázku, kterou jste nám v dotazníku položili, podívejte se do záložky FAQ nebo nám napište na email , do předmětu zadejte Dotazník 2022 – rádi vám odpovíme.

KNIHOVNÍ FOND – KNIHY, ČASOPISY, NÁKUP TITULŮ

Proč knihovna ve svém fondu nemá beletrii?

Knihovna MENDELU je celoškolské pracoviště zajišťující podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti pro studenty, akademické a vědecké pracovníky univerzity. Tomu odpovídá složení fondu. Několik knih beletrie, které knihovna ve svém fondu má, jsou pozůstatek knihovny, kterou původně vlastnila odborová organizace, tyto knihy byly získány darem. Beletrii ale nově již nedoplňujeme. Pro knihy k oddechu využijte jiné veřejné knihovny buď v místě bydliště, nebo Knihovnu Jiřího Mahena, která má rozsáhlou síť poboček po celém Brně.

Jaké knihy do svého fondu knihovna nakupuje? / Je možné nakoupit knihu z univerzitního rozpočtu? / Mohu navrhnout knihu ke koupí?

Do fondu knihovny doplňujeme nové knihy z oborů pěstovaných na univerzitě. Buď vlastním výběrem při sledování nově vycházejících titulů, nebo na základě požadavků od pracovníků i studentů univerzity. Nenajdete-li proto v katalogu titul, který byste v knihovně očekávali, napište nám. Knihovna váš požadavek prověří a bude vás informovat o vyřízení. Využít můžete formuláře.

Proč od knihovny dostávám informace o knižních novinkách?

Informace o nově vycházejících knihách posílá knihovna z důvodu informovanosti. Je na vás, jestli vyhodnotíte některé tituly jako potřebné k nákupu do knihovny. Budeme rádi, když nám to sdělíte. Z vlastních zdrojů platíte pouze knihy, které se pořizují do dílčích knihoven, všechny ostatní nákupy studijní literatury hradí knihovna. .

REGISTRACE A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Musím se do knihovny registrovat?

Vstup do všech prostor knihovny a studoven je volný. Přijďte, využívejte studijní místa, využívejte k prezenčnímu studiu fond z volného výběru, tiskněte, kopírujte, odpočívejte. Pokud potřebujete půjčit knihu nebo časopis domů, pokud potřebujete objednat knihu ze skladu nebo rezervovat právě půjčenou knihu, je nutná registrace. Tu vyřídíte velmi jednoduše a intuitivně ve svém účtu v katalogu https://katalog.mendelu.cz .

Platí za využití knihovny akademický pracovník?

Využití knihovny je bezplatné. Registrace v knihovně je bezplatná pro aktivní studenty i zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně. Zpoplatněna je pouze registrace v knihovně pro externí čtenáře.

E-KNIHY / ONLINE ZDROJE / ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE / LICENCE / ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUPY

Kde najdu seznam dostupných knih, e-knih a časopisů?

Odkaz na všechny dostupné knihy a časopisy bez ohledu na jejich formu (tištěné i elektronické) najdete v záložce Katalogy knihovny na webu knihovny.

Kde najdu seznam dostupných elektronických informačních zdrojů (databází)? / Jak se přihlásím do předplacených elektronických informačních zdrojů (databází)? / Kde najdu návody na vyhledávání v databázích?

Přehledný soupis všech dostupných elektronických informačních zdrojů (databází) a zkušebních přístupů najdete na stránkách knihovny pod odkazem Elektronické informační zdroje.

Pokud ke zdrojům přistupujete mimo univerzitní kampus, nejdříve si nastavte vzdálený přístup (proxy nebo vpn). Některé databáze také umožňují institucionální přihlašování (Shibboleth). Vyhledávat můžete buď v jednotlivých databázích (přistupujte vždy přes linky v soupisu zdrojů v odkaze Elektronické informační zdroje) nebo pomocí metavyhledávače EBSCO Discovery Service, který prohledává většinu databází současně a má v sobě navíc integrovaný knihovní katalog.

V soupisu databází naleznete také návody na vyhledávání. Pro prvotní orientaci ohledně oborového zaměření jsou databáze označeny ikonkami P (přírodní vědy) a S (společenské vědy).

OSTATNI SLUŽBY

Tisk/kopírování mimo otevírací dobu

Děkujeme za tento podnět. Knihovna zpřístupnila tiskárny a kopírky pod schody v suterénu budovy A i mimo otevírací dobu knihovny. Věnujte prosím pozornost návodům na tisk a návodu na vložení peněz na konto ISKAM.

Newsletter přihlášení