Podpora vědy a výzkumu

 

Prostřednictvím této webové stránky se snažíme poskytovat pro aktivně publikující vědecké pracovníky informace o hodnocení vědy a výzkumu, výsledcích vědeckých organizací, nástrojích pro správu bibliografických citací a otevřeném přístupu k vědecké literatuře.

Centrální zadávání publikační činnosti a výsledků vědy a výzkumu v systému OBD

Podrobné informace naleznete ZDE

 

 

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jeho databáze CEA, CEP, RIV, VES nově přístupné na adrese https://www.isvavai.cz/

 • Centrální evidence aktivit - CEA
  Informace o příjemcích, poskytovatelích a výši podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
 • Centrální evidence projektů - CEP
  Informace o projektech výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků
 • Rejstřík informací o výsledcích - RIV
  Informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků
 • Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích - VES
  Informace o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji

 

Hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací podle nových zásad dle metodiky platné od roku 2017 včetně souvisejících dokumentů ZDE

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - související dokumenty ZDE

Postupy při hodnocení výsledků dle Metodiky 17+

 • Postup při hodnocení výsledků dle Metodiky 17+ v roce 2019 ZDE
 • Postup při hodnocení výsledků dle Metodiky 17+ v roce 2018 ZDE
 • Postup při hodnocení výsledků dle Metodiky 17+ v roce 2017 ZDE

Bibliometrické analýzy pro hodnocení

 • Bibliometrická analýza 2018 ZDE
 • Bibliometrická analýza 2017 ZDE

 

Výsledky výzkumných organizací

Rozcestník hodnocení VaVaI na národní úrovni

  Na základě požadavku odborné veřejnosti a členů Odborných panelů bylo vyvinuto interaktivní webové rozhraní uzpůsobené specifickým potřebám Metodiky hodnocení 2017+ (M17+)

Srovnání se světem

Porovnávání vědeckých výstupů univerzit v celosvětovém měřítku je hlavním úkolem projektu SIR - SCImago Institutions Rankings, jehož cílem je tvorba analytických nástrojů, které budou vědeckýcm institucím pomáhat v monitoringu svých vědeckých výsledků. hodnoceny všechny instituce, jež v průběhu roku 2011 publikovaly alespoň 100 výstupů, které se dostaly do databáze SCOPUS.

 

Světově uznávané databáze pro hodnocení výsledků

Web of Science Core Collection
Výsledkem druhu Jimp jsou články publikované v časopisech, které jsou zařazeny do databáze Web of Science a kterým je dle Journal Citation Reports (Clarivate) stanoven Impact Factor.

 

SCOPUS

 

Praktické rady pro RIV

 • Údaje k publikacím uvádějte do OBD až po vydání, v okamžiku kdy se k danému dokumentu fyzicky dostanete.
 • U článků v odborném periodiku doporučujeme vyplňovat pole URL a Digital Object Identifier (DOI).
 • Kód UT WoS (Accession Number) podle databáze Web of Science Core Collection a kód EID podle databáze Scopus jsou pole povinná pro druh výsledku Jimp (kód UT WoS) a Jsc (EID).
 • Kód UT WOS, dříve UT ISI najdete jako Accession Number v záznamu článku ve Web of Science Core Collection v části "Document Information". Do OBD uvádějte (kopírujte) pouze čísla za druhou dvojtečkou počínající třemi nulami. Jedná se o jedinečný identifikátor článku.
 • Dbejte na to, aby všichni spoluatoři z různých institucí uváděli správné údaje.
 • Své publikace ve Foliích Universitatis pro zisk bodů je nutné vykazovat v RIV do řádku "Druh výsledku" jako odbornou knihu (B). Název Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis uvádějte do řádku "Název edice a číslo svazku resp. verze:".
 • Jako druh výsledku "stať ve sborníku" je hodnocen článek, který je evidován v databázi SCOPUS nebo Web of Science Core Collection ve zdrojích ("Sources") typu Conference Paper, Proceedings Paper nebo Conference Proceedings a který má celkový rozsah minimálně 2 strany, kdy do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.

 

Užitečné odkazy, zajímavé články

 

Dotazy - kontakt

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte vedoucí ÚVIS Ing. Věru Svobodovou na email: