Tipy pro správu výzkumných dat

Naplánujte správu výzkumných dat

  • vytvořte Data management plán
  • naplánujte náklady pro správu výzkumných dat

Organizace dat a souborů

  • zvolte uspořádání a pojmenování souborů, např. [Date]_[Run]_[SampleType], Date format: YYYYMMDD
  • stanovte způsob verzování dat

Bezpečnost dat

 • najděte bezpečné úložiště
 • zálohujte data
 • pro sdílení dat využijte bezpečný nástroj, např. FileSender od CESNET

Přidělte datům trvalý identifikátor

 • například DOI nebo Handle

Řiďte se FAIR principy

Popište výzkumná data

 • vytvořte např. soubor README
 • vytvořte metadata (data o datech),
 • použijte oborový metadatový standard

Uchovávání dat po skončení projektu

Pokud chcete data otevřít veřejnosti

 • přidělte datům licenci, například Creative Commons