Lidé

 

JménoKancelářTelefonE-mail
Mgr. Milan Hošek
  • Vedoucí vydavatelství, přidělování ISBN
Q01.96 +420 545 132 810
Mgr. Markéta Havlásková
  • Redakce ACTA a FOLIA Universitatis
Q01.97 +420 545 135 169
Klára Páleníková
  • Výroba a prodej skript; příjem a distribuce povinných výtisků
Q01.92 +420 545 132 802
Zdeněk Černohlávek
  • Grafické a typografické zpracování, tisk zakázek
Q01.95 +420 545 132 803
Ing. Petra Černohlávková
  • Grafické a typografické zpracování, ACTA
Q01.97 +420 545 135 169
MgA. Kateřina Páleníková
  • Grafické a typografické zpracování, velkoformátový tisk, tisk zakázek
Q01.95 +420 545 132 809
Ing. Petr Přenosil
  • Grafické a typografické zpracování
Q01.95  -
Bc. Adriana Aldersová
  • Knihařka
Q01.91 +420 545 132 805
Šárka Vaňková
  • Knihařka
Q01.91   mateřská dovolená

Pavel Jílek

  • Grafické a typografické zpracování, velkoformátový tisk, tisk zakázek
Q01.95 +420 545 132 807

 

Informace pro zákazníky