Citační styl Mendelovy univerzity v Brně pro EndNote

6. 5. 2024 -

šablona citačního stylu ke stažení 

Připravili jsme pro vás šablonu citačního stylu Mendelovy univerzity v Brně aneb Knihovna doporučuje k implementaci do citačního manažeru EndNote. 

K dispozici jsou dvě šablony:

Pro více informací, jak citační styl implementovat do citačního manažeru, navštivte webové stránky Knihovny.