EndNote

 

Nástroj pro generování a správu bibliografických citací EndNote X9

Citační manažer byl pořízen s finanční podporou projektu Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175.

 

Funkce–Nástroje

  • Import záznamů z databází a textových souborů.
  • Vytvoření citací v různých přednastavených citačních stylech nebo tvorba vlastního citačního stylu.
  • Připojení plných textů.
  • Tvorba bibliografických dokumentů.
  • Export seznamu citací ve formátech HTML, plaintext, RTF nebo xml.
  • Plnotextové prohledávání uložených dokumentů a poznámek.
  • Dostupný plug-in pro vkládání citací do Microsoft Word / pro Open Office Writer

 

Návody

Pro krátký úvod do problematiky můžete využít příručku nebo komplexnější návod

Další textové a video návody na práci s EndNote X9.

 

Prezentace a videa z přednášek

Citační manažer EndNote na MENDELU a jeho využití (23. 9. 2020) - pdf, záznam přednášky

 

Odpovědné osoby

Pro zřízení licence je nutné kontaktovat odpovědné osoby:

Newsletter přihlášení