EndNote

 

Nástroj pro generování a správu bibliografických citací EndNote X9

Citační manažer byl pořízen s finanční podporou projektu Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně, reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175.

 

Funkce–Nástroje

 • Import záznamů z databází a textových souborů.
 • Vytvoření citací v různých přednastavených citačních stylech nebo tvorba vlastního citačního stylu.
 • Připojení plných textů.
 • Tvorba bibliografických dokumentů.
 • Export seznamu citací ve formátech HTML, plaintext, RTF nebo xml.
 • Plnotextové prohledávání uložených dokumentů a poznámek.
 • Dostupný plug-in pro vkládání citací do Microsoft Word / pro Open Office Writer

 

Citační styl Mendelovy univerzity v Brně aneb Knihovna doporučuje

Do desktopové verze citačního manažeru EndNote můžete implementovat šablonu citačního stylu Mendelovy univerzity v Brně aneb Knihovna doporučuje (pravidla citačního stylu jsou popsána v příručce).

K dispozici jsou tyto varianty:

Jak na implementaci citačního stylu do EndNote:

 • najeďte na soubor s požadovanou šablonou citačního stylu, klikněte pravým tlačítkem myší a zvolte "Uložit odkaz jako",
 • přejmenujte soubor tak, že ze stávajícího názvu smažete slovo "EndNote-" a odstraníte podtržítka, název souboru by měl začínat "Mendel University in Brno [...]", a uložte ho do příslušné složky ve svém počítači,
 • dvakrát klikněte na uložený soubor - soubor se otevře v prostředí citačního manažeru EndNote,
 • v kartě "File" v prostředí citačního manažeru zvolte "Save as" a uložte soubor pod stávajícím názevem (slovo "Copy" v nabízeném názvu můžete smazat nebo ponechat),
 • v kartě "Edit" zvolte "Output Styles", dále "Open Style Manager", najděte příslušný styl a zaškrtnutím ho přidejte do oblíbených.

Pokud byste v šabloně uvítali formulář pro jakýkoliv jiný typ dokumentu nebo jste v generovaných citacích objevili nesrovnalosti, dejte nám prosím vědět via formulář.

 

Návody

Pro krátký úvod do problematiky můžete využít příručku nebo komplexnější návod

Další textové a video návody na práci s EndNote X9.

 

Odpovědné osoby

Pro zřízení licence je nutné kontaktovat odpovědné osoby:

Newsletter přihlášení