Edice FOLIA

28. 5. 2024 -

nabízíme možnost vydání disertační/habilitační práce jako monografii v edici FOLIA

 

Vydavatelství MENDELU nabízí možnost vydání disertační práce (habilitační práce) jako monografii online v rámci edice Folia Universtatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (dále jen edice Folia).

 

Publikace (doktorská a habilitační práce) vydaná v rámci edice Folia splňuje parametry odborné knihy jako výsledku odesílaného do RIV (definice druhu výsledků). Všem publikacím vydaným v edici Folia je automaticky přiděleno DOI a jsou v digitální podobě zveřejněny v režimu Open Access na webu doi.mendelu.cz (vložení publikace na tento web zajišťuje Vydavatelství.)

 

Práce, jejichž podstatná část či části už byly publikovány jako články v recenzovaných odborných časopisech, nelze v edici Folia znovu vydat.

 

Více informací najdete na webu Vydavatelství MENDELU  nebo kontaktujte vedoucího Vydavatelství MENDELU.