Hodnocení výkonnosti autorů

27. 2. 2024 -

na MENDELU v letech 2018–2022

Hodnocení výkonnosti autorů na základě jejich výsledků vědy a výzkumu vydaných v letech 2018-2022 a odeslaných do RIV je dostupné na webové stránce Hodnocení tvůrčí činnosti na MENDELU

.