Hodnocení tvůrčí činnosti na MENDELU

 

Pravidla rozdělování DKRVO

Pravidla rozdělení DKRVO 2022

 

Bodové hodnoty časopisů

Hodnoty pro rok 2020

Interní hodnocení časopisů s nenulovým Impact Factorem

 

 

Hodnocení jednotlivých výsledků, výkonnosti ústavů a fakult (Mbody)

2020 Hodnocení jednotlivých výsledků
Hodnocení výkonnosti ústavů a fakult
2019 Hodnocení jednotlivých výsledků
Hodnocení výkonnosti ústavů a fakult

 

 

Hodnocení výkonnosti autorů

Hodnocení výkonnosti autorů na základě jejich výsledků vědy a výzkumu vydaných v letech 2018-2020 a odeslaných do RIV.

 

 

Aktuality a provedené změny