Otevřen Fond na podporu Open Access publikování pro rok 2022

5. 5. 2022 -

- Informace pro autory

Na podporu Open Access publikování byl otevřen Fond: 1 milion Kč.

Fond Open Access je určen pro akademické a vědecké pracovníky a studenty univerzity.

První nebo korespondenční autor musí mít afiliaci Mendelovy univerzity v Brně a alespoň jeden z autorů musí být studentem postgraduálního studia univerzity.

V případě, že členem autorského kolektivu není student doktorského studia, snižuje se udělená dotace z fondu na polovinu. Pokud se bude jednat o časopis vydavatele MDPI, snižuje se udělená dotace na polovinu.

Podpora je určena především publikacím, u kterých nelze využít financování poplatků z projektů, z jejichž řešení publikace vznikly.

Maximální podpora jednoho článku je 50 000 Kč včetně DPH.

Informace o podmínkách čerpání z Fondu a podání žádosti o podporu z Fondu jsou na stránce https://uvis.mendelu.cz/fondoa

Kontakt: