Otevřený repozitář MENDELU

2. 8. 2021 -

- nová služba knihovny

Knihovna spustila otevřený repozitář, který podporuje neomezený přístup k Open Access výsledkům vědy a výzkumu univerzity. Výsledky financované z veřejných peněz budou pomocí repozitáře přístupné odborné i laické veřejnosti a budou splněny podmínky projektů Horizon.

Knihovna provádí za autory ověření licenčních a dalších podmínek pro zveřejnění a plnění repozitáře.

Vstup do repozitáře

Zdrojem výsledků pro otevřený repozitář MENDELU je OBD, systém pro evidenci výsledků vědy a výzkumu.

Kontakt:

Informace o repozitáři: https://uvis.mendelu.cz/repozitar