Otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně

 

OA znak-velky

Otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně slouží k volnému zpřístupnění plných textů publikací autorů z MENDELU, a to v takové formě, kterou vydavatelé na základě svých licenčních podmínek dovolují zveřejnit.
Repozitář je budován v souladu s principy Open Access.

 

Cíle repozitáře:Repozitář - benefity pro autory

  • otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně,
  • zpřístupnění výsledků vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů,
  • zvýšení povědomí o tvůrčí činnosti univerzity.

 

Podmínky pro zveřejnění Open Access výsledků v repozitáři:

  • uvedení licenčních podmínek Creative Commons nebo souhlas vydavatele se zveřejněním,
  • souhlas za spoluautory z jiných organizací.

 

Vstup do repozitáře

 

Zdrojem výsledků je OBD, systém pro evidenci výsledků vědy a výzkumu. Záznamy ze systému OBD vkládá do repozitáře pracovník knihovny. Pokud potřebujete vložit do repozitáře výstup programu Horizon nebo máte jakýkoliv dotaz k repozitáři, kontaktujte: . Zveřejněny jsou výsledky, které splňují podmínky Open Access.

Repozitář je indexován v databázích OpenDOAR, ROAR, BASE.

Repozitář je propojen s portálem OpenAIRE.

Souhlas za autory z jiných organizací se zveřejněním díla v repozitáři MENDELU (souhlas vyřizuje jeden interní autor). Souhlas se zveřejněním finální verze nebo postprintu.

Podepsaný souhlas (originál) předejte prosím knihovně, kontakt: , .

Repozitář vznikl v rámci projektu Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014577.

Newsletter přihlášení