Otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu
Mendelovy univerzity v Brně

Otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně slouží k volnému zpřístupnění plných textů článků, knih a dalších publikací autorů z MENDELU, a to v takové formě, kterou vydavatelé na základě svých licenčních podmínek dovolují zveřejnit. Repozitář je budován v souladu s principy Open Access. Plnění a obsah repozitáře stanovuje Metodický pokyn rektora 2/2022: Otevřený repozitář výsledků vědy a výzkumu.

Zdrojem článků, knih a dalších publikací pro repozitář je systém OBD, který slouží k evidenci výsledků vědy a výzkumu univerzity. Záznamy výsledků vkládá ze systému OBD do repozitáře (prostředí DSpace) pracovník knihovny. Repozitář je indexován v databázích OpenDOAR, ROAR, BASE a je propojen s portálem OpenAIRE.

Vstup do repozitáře

Cíle repozitáře:
  • otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu Mendelovy univerzity v Brně,
  • zpřístupnění výsledků vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů,
  • zvýšení povědomí o tvůrčí činnosti univerzity.
OSC-repozitar-plakat
Jak zveřejnit Open Access výsledek v otevřeném repozitáři?

Autor požádá knihovnu o vložení výsledku (Open Access článku, knihy a dalších Open Access publikací) do repozitáře pomocí Hlášenky výsledků vědy a výzkumu (Hlášenka). Knihovna následně provede vložení Open Access výsledku ze systému OBD do otevřeného repozitáře.

Označte zatrhávací pole Hlášenky k repozitáři

OSC-repozitar-hlasenka

Pokud potřebujete získat souhlas spoluautorů, můžete využít připraveny text e-mailu.

Služba Open Science centra

Pokud potřebujete vložit Vaše Open Access výsledky do repozitáře dodatečně (a nelze již použít Hlášenku, protože je už záznam v OBD vytvořen), kontaktujte: . Rádi Vám pomůžeme.

Pokud potřebujete pro splnění podmínek projektu vložit vaše výsledky do otevřeného repozitáře univerzity, kontaktujte nás: .

Kontakt

 
Repozitář vznikl v rámci projektu Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně II , CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014577. OSC-repozitar-EU-projekt