Výsledky dotazníku Podpora pro výzkumná data - Data Steward

17. 8. 2023 -

který proběhl v termínu od 23.06 do 15.07.2023.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří vyplnili dotazník Podpora pro výzkumná data - Data StewardVaše odpovědi nám pomohou nastavit podporu pro správu výzkumných dat na univerzitě. Cílovou skupinou byli výzkumní pracovníci i doktorandi. Celkem odpovědělo 93 osob. 
 
Nejdůležitější výstupy dotazníku:
 
Data Steward: Téměř polovina respondentů by uvítala Data Stewarda na fakultě nebo pracovišti. Část respondentů ale tuto pozici nezná a neví, jaká je její pracovní náplň. 
 
Nástroj Data Stewardship Wizard (DSW): většina vědců nezná a nepoužívá tento nástroj.
Výhodou tohoto nástroje je, že pomocí návodných otázek může vědci usnadnit vyplňování Data Management Plan (DMP), nástroj umožňuje verzování a sdílení s ostatními. 
Nástroj DSW je jednou z možností, jak vytvořit Plán správy dat. Nástroj bude nasazen celouniverzitně, pokud máte rádi online řešení místo psaní DMP do Word dokumentu, můžete nástroj DSW zkusit.
Proběhnou školení, která bude zajišťovat Open Science centrum. Budou aktualizovány informace o nástroji DSW na webu ÚVIS.
 
Úložiště pro výzkumná data: 
Část respondentů potřebuje pomoc s úložišti pro data. Většina vědců využívá k ukládání výzkumných dat svůj/týmový lokální disk nebo OneDrive/SharePoint. Poměrně velké množství respondentů používá Google Drive, i když to není vhodné úložiště pro data. Podívejte se na stránky k úložištím pro univerzitu, ve spolupráci s OIT byly aktualizovány informace k úložištím pro výzkumná data. 
 
Při vyplňování Data Management Plánu jsou nejvíce obtížná tato témata: 
  • Úložiště pro výzkumná data.
  • Dokumentace a technická podpora k metadatům a k ukládání dat.
  • Bezpečnost dat, citlivá data, autorská práva. 
  • Výběr datového repozitáře.

Nejčastěji byste uvítali následující podporu k výzkumným datům: 

  • Školení na vašem pracovišti ke správě výzkumných dat. 
  • Podporu (metodickou, IT) v oblasti datových úložišť. 
  • Pomoc s výběrem datového repozitáře. 
  • Projektová podpora k Open Access a k výzkumným datům.

 Podporu vědcům v rámci výzkumných dat zajišťuje Open Science centrum: open-science@mendelu.cz