Úložiště pro výzkumná data

Úložiště pro výzkumná data slouží pro tzv. „živá data“, se kterými se během výzkumu pracuje.

Při výběru úložiště je potřeba přihlížet k faktorům, jako je objem vašich dat, zabezpečení úložiště, zálohování i možnost sdílení materiálů s případnými partnery projektu. Na MENDELU jsou dostupné tyto možnosti pro uložení vašich dat:

  Fyzická úložiště Síťové disky (interní) Cloudová řešení (smluvní) Úložiště infrastruktury CESNET
Typ úložiště Úložný prostor/Server na OIT Disk MENDELU fix.mendelu: datové úložiště - projektové stránky Dokumentový server Pracovní/školní OneDrive Týmový SharePoint OwnCloud FileSender
Kategorie dat veřejná, interní, diskrétní, citlivá veřejná, interní veřejná, interní veřejná, interní, diskrétní, citlivá veřejná, interní, diskrétní, citlivá veřejná, interní, diskrétní, citlivá veřejná, interní, diskrétní, citlivá veřejná, interní, diskrétní, citlivá
Vhodné pro citlivá data? Χ Χ ✔* ✔* ✔* ✔*
Maximální velikost souboru Velké soubory Středně velké soubory Středně velké soubory, velké soubory 20 MB 250 GB Velké soubory Velké soubory 500 GB
Kapacita úložiště Dle finančních možností projektu/výzkumu
30 GiB (zaměstnanci)
10 GiB (doktorandi)
5 GiB (studenti)
Po dohodě s OIT Po dohodě s OIT 1 TB Kapacita bude doplněna 100 GB Až 100 adresářů najednou
Zálohování OIT / podle domluvy OIT OIT OIT Microsoft Microsoft CESNET CESNET
Zamýšlené použití Placený síťový disk serveru (případně celý server) se zvoleným fyzickým umístěním Osobní disk pro zaměstnance a studenty s možností centralizovaného ukládání Datové úložiště pro projektové stránky Veřejné i neveřejné ukládání méně objemných souborů v rámci instituce Cloudové úložiště pro všechny uživatele Spolupráce více uživatelů v rámci integrovaného umístění Synchronizace dat mezi různými zařízeními pro individuální uživatele Jednorázové zasílání a předávání velkých souborů
Sdílení dat Přístup interních i externích uživatelů nadefinovaný v konzultaci s OIT Nastavení přístupu pro interní uživatele – není možné sdílet mimo MENDELU Sdílení s externími uživateli po požadavku na OIT Pouze pro uživatele MENDELU Pomocí odkazu Pomocí odkazu Pomocí odkazu Pomocí odkazu
Podmínky používání Žádost o zřízení a konzultace s OIT Účet UIS Žádost o vytvoření projektových stránek na OIT Účet v UIS, žádost na OIT E-mail v rámci MENDELU E-mail v rámci MENDELU, žádost na OIT Studenti a zaměstnanci MENDELU Studenti a zaměstnanci MENDELU

* Doporučeno šifrování dat

Jak bezpečně ukládat a sdílet vaše data

Ukládání dat

Dobrá strategie ukládání je důležitá pro snížení rizika ztráty dat a pro zajištění jejich bezpečného uložení, aby se předešlo narušení bezpečnosti dat. Potřeby ukládání se u jednotlivých projektů liší a sepsání plánu správy dat vám pomůže určit vhodný přístup k vašim datům.
Obecně je dobrou praxí, že notebooky a přenosná média jako jsou třeba USB disky, nebo externí disky mohou být vhodné pro dočasné uložení dat, ale hrozí u nich větší riziko poškození nebo ztráty. Neměly by obsahovat jedinou kopii vašich dat právě pro případy, kdy by došlo ke ztrátě zařízení a k datům by nebylo možné získat přístup. Abyste tomu předešli, je nezbytné data ukládat také do nefyzických úložišť, např. na OneDrive.

Zálohování dat

Vytváření záloh dat je životně důležitým prvkem správy dat. V případě situací, jako je selhání přístrojů nebo problémy s přístupem k datům, zálohování dat můžete zachránit celý projekt a ušetřit práci výzkumnému týmu. Doporučuje se uchovávat alespoň tři kopie dat, například originální, externí (lokální) a externí (vzdálenou), a mít zásady pro pravidelné zálohování.

dmp

Dlouhodobé uchování dat

Při dlouhodobém ukládání výzkumných dat je důležité učinit rozhodnutí, která pomohou identifikovat, jaký typ dat je skutečně nutné dlouhodobě uchovávat. Jako výzkumný pracovník můžete být v pokušení ponechat si všechna data pro případ, že by se ukázala jako cenná pro budoucí použití. Ukládání velkého množství dat je však finančně i časově náročné, a navíc vyžaduje velké kapacity úložiště.
Posouzení vhodnosti dat k uchování vyžaduje určitou míru subjektivního posouzení, protože nikdo přesně neví, jaké informace budou v budoucnu žádané. Dlouhodobé ukládání je potřeba pečlivě zvážit, dodržovat zásady např. od poskytovatelů financí a dokumentovat všechna přijatá rozhodnutí a jejich důvody.

dmp

Další informace k bezpečnému a dlouhodobému ukládání dat, včetně jejich šifrování, naleznete také na Odboru informačních technologií MENDELU: https://tech.mendelu.cz/35217-uloziste-a-jejich-vyuziti.

Zdroje