Open Access Fond 2024 otevřen

22. 4. 2024 -

Je otevřen Fond na podporu Open Access publikování pro rok 2024. 

Mendelova univerzita v Brně otevřela již čtvrtým rokem Fond na podporu Open Access publikování. 

Informace a formulář pro podání žádosti o příspěvek na https://uvis.mendelu.cz/fond-na-podporu-open-access 

  

Některé z podmínek pro poskytnutí příspěvku: 

  • první nebo korespondenční autor musí mít afiliaci Mendelovy univerzity v Brně a alespoň jeden z kolektivu autorů musí být student postgraduálního studia univerzity, 
  • podpora je určena především publikacím, u kterých nelze využít financování poplatků z projektů, z jejichž řešení publikace vznikly, 
  • maximální finanční podpora jednoho článku je 50 000 Kč včetně DPH (vyšší poplatky musí být dofinancovány z vlastních zdrojů univerzitní součásti). DPH je 21 %, kurz se počítá podle ČNB, 
  • podporu lze žádat u článků, které byly/budou publikovány v roce 2024 s vročením 2024 nebo budou v roce 2024 úspěšně přijaty k publikování, 
  • časopisy mohou být s plně otevřeným přístupem (zařazené v Directory of Open Access Journals (DOAJ)) a také hybridní časopisy, ve kterých jsou Open Access jen některé články, 
  • časopisy musí být indexované v databázi Web of Science Core Collection, 
  • časopis musí mít stanoven Article Influence Score (AIS) a mít Q1 nebo Q2 dle IF, 
  • článek musí být publikován pod veřejnou licencí Creative Commons,  
  • v případě, že členem autorského kolektivu není student doktorského studia, snižuje se udělená dotace z fondu na polovinu,  
  • podpora se neuděluje článkům v časopisech vydavatele MDPI.  

Návody na zjištění metrik časopisů najdete: https://uvis.mendelu.cz/metriky-casopisu

Kontakt: fondOA@mendelu.cz 

English information: https://uvis.mendelu.cz/en/fundoa