Citační metriky

 

 

Citační metriky ve Web of Science - Journal Citation Reports (JCR) a InCites

 Návody pro původní rozhraní WoS.

Lze se do něho přepnout přes ikonu vpravo nahoře "Products". Vybereme "Journal Citation Reports (Classic).

Journal Impact Factor (IF)

Impakt faktor časopisu (IF) - je stanoven jako podíl počtu citací zveřejněných v roce 2020 na články vydané v předchozích dvou letech (2018-2019) k počtu všech článků vydaných v konkrétním časopisu, v letech 2018-2019. To znamená, že Impakt faktor je stanoven za dvouleté období a může být nepřesný z důvodu autocitací.

Hodnotu Impact Factoru daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Key indicators“.

Kvartil podle Journal Impact Factor

Hodnotu kvartilu podle IF daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports.

Do řádku "Enter a journal name" vepíšeme název časopisu nebo jeho ISSN a zvolíme hledat přes symbol "lupy".

Pokud nám bude vyhledán stejný titul časopisu vícekrát, podíváme se na sloupec "Edition". SCIE = Science Citation Index Expanded (časopisy z oboru přírodních věd). SSCI = Social Science Citation Index Expanded (časopisy z oboru společenských věd). Vybereme si "Edition", pro které chceme danou hodnotu kvartilu podle IF.

Níže na stránce zvolíme záložku "Rank" a zobrazí se nám kvartil podle IF.

Article Influence Score (AIS)

Article Influence Score (AIS) určuje průměrný vliv článků v časopise za prvních pět let od jejich publikování. Průměrné AIS je rovno hodnotě 1,00. Hodnota vyšší než 1,00 znamená, že každý článek v daném časopise má nadprůměrný vliv. Hodnota nižší než 1,00 znamená, že každý článek v daném časopise má podprůměrný vliv. AIS je vypočítán na základě Eigenfactoru, který představuje míru důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu. Kladnou stránkou AIS je to, že nezapočítává autocitace.

Vzorec pro výpočet AIS

Hodnotu AIS daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Key indicators“.

Kvartil podle Article Influence Score (AIS)

Hodnotu kvartilu podle AIS daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports.

Zvolíme Browse by Journal

Vlevém sloupci zvolíme "Compare Journals".

Dále pokračujeme v nastavení prohledávaných polí podle následujícího obrázku.

Vpravo nahoře se nám ukáže kvartil podle AIS. Pokud bychom chtěli znát kvartil daného časopisu podle Impact Factor, stačí jen vybrat metriku JIF a potvrdit pomocí "Submit".

Eigenfactor Score (ES)

Eigenfactor Score (ES) udává míru důležitosti časopisu pro vědeckou komunitu.

Výpočet Eigenfactor Score je založen na počtu citací článků daného časopisu v JCR publikovaných v posledních 5 letech ve vztahu k celkovému počtu článků v časopisech v JCR za uplynulých 5 let.

Při výpočtu jsou zohledněna následující kriteria:

  • Data za období 5 let.
  • Nepočítá autocitace časopisu (citace mezi články, které byly vydány ve stejném časopise).
  • Hodnotí citace podle prestiže časopisu, ze kterého citace pochází. Citace z více citovaných časopisů má vyšší váhu než citace z méně citovaných časopisů.

Hodnotu ES daného časopisu nalezneme v databázi Journal Citations Reports, v části „Key indicators“.

 

Ke stažení

 

Dotazy - kontakt

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte: