Průkaz externí osoby

 

lícová strana ITIC rubová strana průkazu Externí osoby

Průkaz, který je vydáváný externím osobám za účelem vstupu do areálu MENDELU, průkaz není jinak omezen na funkčnosti.

Zaměstnanec získává následující možnosti:

  • vstupovat (podle svých práv) do prostor univerzity.

Povolení vjezdu referentského vozidla

 

lícová strana průkazu referentského vozidla rubová strana průkazu referentského vozidla

Průkaz, který je vydávaný osobám, které často vjíždějí do areálu MENDELU.

Průkaz účastníka celoživotního vzdělávání

 

lícová strana průkazu účastníka celoživotního vzdělávání rubová strana průkazu účastníka celoživotního vzdělávání

Průkaz, který je vydávaný účastníkům celoživotního vzdělávání za účelem vstupu do objektů MENDELU.

Stravovací průkaz externí osoby

 

lícová strana stravovacího průkazu externí osoby rubová strana stravovacího průkazu externí osoby

Průkaz, který je vydávaný SKM osobám, kteří se stravují v menzách MENDELU a nepatří pod subjekt MENDELU. Jedná se o externí strávníky menz MENDELU.

Parkovací průkaz pro hosty Koleje Akademie

 

lícová strana parkovacího průkazu pro hosty Koleje Akademie rubová strana parkovacího průkazu pro hosty Koleje Akademie

Průkaz pro vjezd do areálu kolejí Akademie.

Univerzální přístupový průkaz na učebny

 

lícová univerzální přístupový průkazu na učebny rubová strana univerzální přístupový průkazu na učebny

Průkaz pro univerzální přístup na učebny.