ISIC

 

lícová strana ISIC rubová strana ISIC

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více než 65 let!

MENDELU vydává studentům prezenční formy studia průkaz ISIC, který je zároveň průkazem studenta na MENDELU a zároveň platí jako mezinárodní studentský průkaz. Studentům kombinovaného studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, je vystavován průkaz studenta MENDELU nebo průkaz ALIVE – student. U obou těchto průkazů se kvůli ověřování identity držitele ze stran poskytovatelů slev předávají osobní údaje dalšímu subjektu.

K čemu má student s ISIC kartou přístup?

V rámci univerzity:

 • ke stravování v menze – po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy,
 • ke službám Ústřední knihovny a Informačního centra (půjčování knih, skript),
 • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup,
 • při vstupu na koleje MENDELU, přičemž na průkaz je nalepen symbol příslušných kolejí, pokud je tam student ubytován,
 • ke vstupu do arboreta.

Mimo univerzitu:

 • k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě,
 • k uplatnění slev v rámci ČR i v zahraničí. Jejichž soupis najdete na www.isic.cz.

Platnost ISIC

Je časově omezená, od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku. Ve druhém a dalším ročníku studia se prodlouží nalepením prodlužovací známky, kterou si objednáte v UIS v portále studenta v aplikaci Objednávky (zelený košíček), zplatíte a vyzvednete na svém studijním oddělení. Studijní referentka při prodeji známky také aktualizuje platnost karty v UIS. Prodloužení průkazu se pak přenese do národní databáze platných ISIC/ITIC/ALIVE průkazů, která slouží pro ověření platnosti ISIC u poskytovatelů slev. Chcete-li mít aktuální informace o možných slevách spojených s vaším platným ISIC průkazem, registrujte se na www.mujisic.cz.

ALIVE student

 

lícová strana ALIVE rubová strana ALIVE

ALIVE je identifikační průkaz, na nějž je navázán program poskytovaných výhod využitelný po celé ČR. ALIVE vznikl v České republice s cílem nabídnout zajímavou škálu benefitů širší skupině zájemců z řad studentů kombinované či jiné neprezenční formy studia, absolventů nebo členů sportovních svazů, asociací a některých firem.

Výhody ALIVE student průkazu

ALIVE přináší svým držitelům rozsáhlou síť výhod po celé České republice včetně pojištění, dopravy, sportovního vybavení, restauračních zařízení, kaváren, vstupů na kulturní akce, permanentek v lyžařských areálech a mnoho dalších.
Další výhody mimo celorepublikovou síť benefitů je možné využít také v rámci institucí, které ALIVE vydávají (např. zdarma přístup do fakultních ústředních knihoven, apod.).
ALIVE uvnitř MENDELU funguje jstejně jako průkaz studenta a ISIC průkaz pro vstup do učeben, pro menzu, knihovnu, kopírování, apod.).

Platnost ALIVE student průkazu

ALIVE platí maximálně 16 měsíců, resp. vždy od 1. 9. (začátek školního roku) do 31. 12. roku následujícího. Stejně jako ISIC průkaz se prodlužuje revalidační známkou.

Průkaz studenta MENDELU

 

lícová strana průkazu Studenta rubová strana průkazu Studenta

Průkaz vydávaný všem studentům MENDELU, kteří nemají nárok nebo nechtějí ISIC/ALIVE průkaz (standardně kombinované a distanční studium). U tohoto průkazu se nepředávají osobní údaje držitele průkazu jiným subjektům a zůstávají na univerzitě. Na druhé straně se k průkazu studenta MENDELU nevážou žádné slevy nebo jiné výhody.

K čemu má student s Průkazem studenta MENDELU přístup?

 • ke stravování v menze – po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy,
 • ke službám Ústřední knihovny a Informačního centra (půjčování knih, skript),
 • ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých má student oprávněný přístup,
 • při vstupu na koleje MENDELU, přičemž na průkaz je nalepen symbol příslušných kolejí, pokud je tam student ubytován,
 • ke vstupu do arboreta.