ITIC

 

lícová strana ITIC rubová strana ITIC

Průkaz ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Průkaz vydává, stejně jako ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a je platný ve 127 zemích světa, kde na držitele čeká spousta výhod.

Průkaz ITIC může být vystaven vystaven akademickým pracovníkům univerzity, kteří mají pracovní poměr na dobu neurčitou nebo určitou na minimálně 12 měsíců ode dne podání žádosti o průkaz ITIC.

Průkaz ITIC vydává Odbor řízení lidských zdrojů při nástupu na MENDELU.

Platnost ITIC průkazu

Platnost průkazu ITIC je časově omezená, od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku. Prodlužuje se na OŘLZ nákupem a nalepením revalidační známky.

ALIVE zaměstnanec

 

lícová strana ALIVE rubová strana ALIVE

ALIVE je identifikační průkaz, na nějž je navázán program poskytovaných výhod využitelný po celé ČR. ALIVE vznikl v České republice s cílem nabídnout zajímavou škálu benefitů širší skupině zájemců z řad nepedagogických zaměstnanců škol nebo členů sportovních svazů, asociací a některých firem. 

O průkaz ALIVE ZAMĚSTNANEC může zažádat každý zaměstnanec, který má na MENDELU sjednanou pracovní smlouvu a zároveň nemá nárok na průkaz ITIC. Pro jeho získání je třeba písemně (e-mailem) kontaktovat příslušnou personalistku a vyplnit Žádost o vystavení karty ALIVE ZAMĚSTNANEC

Výhody ALIVE 

Průkaz/karta ALIVE platí po celé České republice a slevy na něj získáte na více než 1600 místech. ALIVE přináší svým držitelům rozsáhlou síť výhod po celé České republice včetně pojištění, dopravy, sportovního vybavení, restauračních zařízení, kaváren, vstupů na kulturní akce, permanentek v lyžařských areálech a mnoho dalších.
Další výhody mimo celorepublikovou síť benefitů je možné využít také v rámci institucí, které ALIVE vydávají (např. zdarma přístup do fakultních ústředních knihoven, apod.).
ALIVE také funguje jako školní/klubová čipová karta, kterou držitelé využijí v rámci místních systémů (vstup do budovy, školní jídelna, přístup do knihovny, kopírování, apod.).

Platnost ALIVE

Platnost průkazu ALIVE je časově omezená, od 1. 9. daného roku do 31. 12. následujícího roku. Prodlužuje se na OŘLZ nákupem a nalepením revalidační známky.

Průkaz zaměstnance

 

lícová strana Zaměstnaněckého průkazu rubová strana Zaměstnaněckého průkazu

Průkaz vydávaný všem zaměstnancům MENDELU, kteří nemají nárok nebo nechtějí ITIC/ALIVE průkaz (standardně nečlenové akademické obce a osoby s úvazkem menším než 1.0).

Zaměstnanecký průkaz vydává Odbor řízení lidských zdrojů pracovníkům při nástupu na MENDELU.

Zaměstnanec získává následující možnosti:

  • využívat stravovací systém – objednání a vydání jídel,
  • využívat knihovnický systém (nabízí bezplatnou službu ve výpůjčce knih, skript, časopisů),
  • vstupovat (podle svých práv) do prostor univerzity,
  • vstupovat do arboreta.

Zaměstnanecký průkaz SKM

 

lícová strana Zaměstnaněckého průkazu SKM rubová strana Zaměstnaněckého průkazu SKM

Průkaz vydávaný zaměstnancům Správy kolejí a menz MENDELU.

Zaměstnanec získává následující možnosti:

  • využívat stravovací systém – objednání a vydání jídel.