Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Mendelově univerzitě v Brně zahajována v akreditovaných oborech podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

O zahájení řízení může požádat každý uchazeč, který splňuje zákonem stanovené podmínky v souladu s Nařízením rektora č. 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v BrněŘádem habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově univerzitě v Brně

S poskytnutými daty se nakládá podle dokumentu Informace se zpracováním osobních údajů.

Formuláře k zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Informace k habilitačním a profesorským řízením na stránkách fakult

Agronomická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Šárka Starobová, Ph.D.,

Lesnická a dřevařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Drahomíra Šťastná,

Provozně ekonomická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Kamenická, DiS.,

Zahradnická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Kříčková,

Přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem od roku 2013

Uskutečněná habilitační a řízení ke jmenování profesorem v letech 1963-2017