Integrita a etika ve výzkumu

Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu

Výzkum na Mendelově univerzitě v Brně prošel v uplynulých deseti letech obdobím rychlého rozvoje nejen z pohledu meziročně získaných finančních prostředků, ale zejména co do kvality dosažených výsledků. Cílem Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu na Mendelově univerzitě v BrněEtického kodexu zaměstnanců, studentů a absolventů Mendelovy univerzity v Brně je deklarovat naše vnímání integrity výzkumu jako nedílné součásti kultury univerzitního pracoviště.

Prohlášení je založeno na dokumentech: