Přidělování DOI ve Vydavatelství MENDELU

Vydavatelství MENDELU nabízí autorům a editorům elektronických publikací nově i přidělení a registraci DOI.

Co je DOI?

DOI se přiděluje elektronickým publikacím a je to zkratka angl. výrazu Digital Object Identifier — identifikátor digitálního objektu. Jedná se o unikátní a trvalý identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podobně jako ISBN identifikuje jednoznačně a v celosvětovém měřítku tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty na globálním Internetu. Jednou přidělený identifikátor DOI je trvalý; i když se digitální objekt přesune na novou lokaci na webu nebo se změní vlastník digitálního objektu, jeho DOI zůstává stále stejný.

K čemu lze DOI v praxi použít?

DOI může být využit principiálně k identifikaci jakéhokoliv typu objektů, které mají svou reprezentaci v digitální podobě dostupnou na Internetu (články, knihy, e-learningové publikace, ...). Nejčastěji je DOI v současnosti používán pro monografie a sborníky příspěvků.

DOI umožňuje článek (monografii, sborník nebo příspěvek ve sborníku) globálně a jednoznačně identifikovat (na rozdíl od nejednoznačně zapisovaných bibliografických citací) a vyhledat jeho aktuální umístění na webu (na rozdíl od URL, které po čase nezřídka přestává být platné a vrací chybu typu „webová stránka nebyla nalezena"). DOI se stává součástí citace dokumentu.

Jak DOI vypadá?

U monografie má DOI tvar: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-XXX-X a skládá se ze dvou částí:
prefix (10.11118) je číslo, které jednoznačně identifikuje instituci, která daný digitální objekt opatřila číslem DOI (MENDELU má přidělen prefix 10.11118)
sufix (978-80-7509-XXX-X) je libovolný řetěz znaků, který jednoznačně identifikuje digitální objekt v rámci dané instituce. V případě monografie vydané na MENDELU v elektronické podobě to je ISBN této monografie.

DOI u příspěvku ve sborníku:

Objekt (sborník) má DOI jako celek, princip jeho tvaru je totožná s výše uvedeným.
Dále má DOI každý článek nebo příspěvek, a to ve tvaru
DOI: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-XXX-X-9-0019
kdy se v sufixu za ISBN připojí i umístění článku/příspěvku dle jeho zařazení v celku (podle stránkování).

Výše uvedené má pouze informativní charakter, vygenerování a vložení DOI do elektronické publikace zajistí VYDAVATELSTVÍ MENDELU.

Jak DOI získat?

DOI na MENDELU přiděluje Vydavatelství MENDELU, které i hradí náklady na tuto službu. Je však třeba brát do úvahy jistou časovou náročnost, která s přidělením a registrací DOI v CrossRef souvisí. Proto prosím počítejte s tím, že přidělení a registrace DOI již vysázené publikaci zabere minimálně 5 pracovních dní.

Je třeba také počítat s tím, že elektronické publikace vysázené mimo Vydavatelství MENDELU bude třeba ve Vydavatelství dále upravit. V případě monografie to je vložení DOI a licence CC- BY-NC-ND 4.0 do impressa a tiráže monografie.

V případě sborníku příspěvků to je to je vložení DOI a licence CC- BY-NC-ND 4.0 do impressa a tiráže sborníku a vložení DOI a licence CC- BY-NC-ND 4.0 ke každému příspěvku článku. Při sazbě mimo Vydavatelství MENDELU postupujte následovně: Na první straně každého příspěvku vynechte v záhlaví 3 řádky (sem bude ve Vydavatelství vložen link na DOI a licence Creatice Commons). V tomto případě je třeba počítat s tím, že další úprava publikace před přidělením DOI ve Vydavatelství zabere minimálně 5 pracovních dní.

Stále platí, že publikaci si můžete nechat ve Vydavatelství MENDELU vysázet. V tom případě prosím kontaktujte vedoucího Vydavatelství MEDNELU (Mgr. Milan Hošek, mail: milan.hosek@mendelu.cz) a domluvte si termín a další potřebné náležitosti.

Žádost o přidělení DOI je součástí Žádosti o přidělení ISBN a DOI, která je vystavena ve Formulářích informačního portálu MENDELU nebo na webu https://uvis.mendelu.cz/vydavatelstvi-uvod
V žádosti nejprve vyplňte údaje nutné pro přidělení ISBN a u elektronické publikace vyberte přidělit DOI. V této části formuláře je také třeba označit 3 souhlasy, a to že:

  • odpovědný autor jedná s plným souhlasem všech spoluautorů;
  • všichni autoři souhlasí s licencí Creatice Commons (CC- BY-NC-ND 4.0), která umožňuje dílo sdílet s tím, že je nutno uvést jeho původ; naopak zakazuje užívat dílo komerčně a zasahovat do díla;
  • všichni autoři souhlasí s tím, že výsledek vědy a výzkumu byl v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři MENDELU.