DOI

Vydavatelství MENDELU přiděluje elektronickým publikacím DOI (Digital Object Identifier).

DOI přiděluje, registruje a vystavuje pouze Vydavatelství a to na doi.mendelu.cz. Další zveřejnění samotným autorem je možné až po zveřejnění na (primární stránce) doi.mendelu.cz

Přehled publikací vydaných online s přiděleným DOI najdete zde

Co to je

DOI se přiděluje elektronickým publikacím a je to zkratka angl. výrazu Digital Object Identifier — identifikátor digitálního objektu. Jedná se o unikátní a trvalý identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podobně jako ISBN identifikuje jednoznačně a v celosvětovém měřítku tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty na globálním Internetu. Jednou přidělený identifikátor DOI je trvalý; i když se digitální objekt přesune na novou lokaci na webu nebo se změní vlastník digitálního objektu, jeho DOI zůstává stále stejný.

Proč to mít

DOI může být využit principiálně k identifikaci jakéhokoliv typu objektů, které mají svou reprezentaci v digitální podobě dostupnou na Internetu (články, knihy, e-learningové publikace, ...). Nejčastěji je DOI v současnosti používán pro monografie a sborníky příspěvků.

DOI umožňuje článek (monografii, sborník nebo příspěvek ve sborníku) globálně a jednoznačně identifikovat (na rozdíl od nejednoznačně zapisovaných bibliografických citací) a vyhledat jeho aktuální umístění na webu (na rozdíl od URL, které po čase nezřídka přestává být platné a vrací chybu typu „webová stránka nebyla nalezena“). DOI se stává součástí citace dokumentu.

Kdo zveřejňuje a kde najít

Vydavatelství MENDELU přiděluje elektronickým publikacím DOI (Digital Object Identifier). DOI přiděluje, registruje a vystavuje pouze Vydavatelství a to na doi.mendelu.cz. Další zveřejnění samotným autorem je možné až po zveřejnění na (centrálním místě) doi.mendelu.cz

Podoba DOI

Monografie

DOI má  tvar: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-XXX-X a skládá se ze dvou částí:
- prefix (10.11118) je číslo, které jednoznačně identifikuje instituci, která daný digitální objekt opatřila číslem DOI (MENDELU má přidělen prefix 10.11118)
- sufix (978-80-7509-XXX-X) je libovolný řetěz znaků, který jednoznačně identifikuje digitální objekt v rámci dané instituce.

V případě monografie vydané na MENDELU v elektronické podobě to je ISBN této monografie.

Sborník

zde je nutné přidělit vícero DOI a to:
- DOI jako celek, princip jeho tvaru je totožná s výše uvedeným: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-XXX-X
- DOI má také každý článek nebo příspěvek, a to ve tvaru DOI: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-XXX-X-9-0019, kdy se v sufixu za ISBN připojí i umístění článku/příspěvku dle jeho zařazení v celku (podle stránkování).

Výše uvedené má pouze informativní charakter, vygenerování a vložení DOI do elektronické publikace zajistí VYDAVATELSTVÍ MENDELU.

 

Podmínky přidělení

Formální náležitosti publikace nutné pro přidělení ISBN.

DOI na MENDELU přiděluje Vydavatelství MENDELU, které i hradí náklady na tuto službu.

S přidělením a registrací DOI v CrossRef souvisí jistá časová náročnost.

Elektronické publikace vysázené mimo Vydavatelství MENDELU bude třeba ve Vydavatelství dále upravit. Na první straně každého příspěvku vynechte v zápatí 3 řádky (sem bude ve Vydavatelství vložen link na DOI a vybraná licence Creatice Commons):
- v případě monografie jde o vložení DOI a vybrané licence Creatice Commons do impressa a tiráže monografie,
- v případě sborníku příspěvků jde o vložení DOI a vybrané licence Creatice Commons do impressa a tiráže sborníku a vložení DOI a licence Creatice Commons ke každému příspěvku článku.

Je třeba také počítat s tím, že další úprava publikace před přidělením DOI ve Vydavatelství zabere minimálně 5 pracovních dní.

Jestliže je kompletní sazba a předtisková příprava sborníku publikace realizována ve Vydavatelství MENDELU – pak splnění všech formálních požadavků z hlediska přidělení DOI zajišťuje redakce Vydavatelství MENDELU.

Žádost o přidělení DOI

je součástí formuláře „Chci vydat publikaci“, která je vystavena ve Formulářích informačního portálu MENDELU nebo na webu Vydavatelství

V žádosti nejprve vyplňte údaje nutné pro přidělení ISBN a u elektronické publikace vyberte přidělit DOI, autor vybírá licenci Creative Commons pro svou pubklikaci. Více o licencích na https://uvis.mendelu.cz/licence-creative-commons.

V této části formuláře je také třeba označit dva souhlasy, a to že:
- odpovědný autor jedná s plným souhlasem všech spoluautorů;
- všichni autoři souhlasí s tím, že výsledek vědy a výzkumu byl v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři MENDELU.

Žádost o přidělení ISBN a DOI a publikaci, pro kterou žádáte ISBN, zašlete ve formátu pdf přes rozhraní webového formuláře (do velikosti 4 MB). Větší přílohy zasílejte přes službu FileSender nebo přes jiná webová uložiště. Žádost o přidělení ISBN a DOI již není nutné zasílat v papírové podobě do Vydavatelství MENDELU.

Na koho se obrátit

Mgr. Milan Hošek

vedoucí vydavatelství

Mgr. Markéta Havlásková

redakce univerzitních časopisů a publikací, přidělování DOI


+420 545 135 169