Historie

Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně bylo založeno na podzim roku 1965 jako Ediční středisko Vysoké školy zemědělské v Brně a v počátcích své existence zajišťovalo zejména předtiskovou přípravu a výrobu skript a dalších učebních materiálů pro vlastní potřebu školy.

V roce 2014 pak proběhla transformace Edičního střediska na Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně. Tato transformace zajistila přerod Edičního střediska na moderní vydavatelské pracoviště, které je schopné vyhovět všem požadavkům, jež jsou na vydavatelství v 21. století kladeny.

Současnost

Mezi hlavní činnosti Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně patří poskytování komplexní podpory v procesech souvisejících s vydáváním publikací a dále také vyřizování všech náležitostí spojených s vydáváním periodik (ohlašovací povinnost na Ministerstvu kultury, přidělení ISSN, DOI) a monografií (správa čísel ISBN, odesílání povinných výtisků).

Zabýváme se předtiskovou přípravou a tiskem vědeckých časopisů Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.

Můžeme Vám nabídnout tisk a grafické zpracování monografií, skript, sborníků i dalších publikací, provozních materiálů, reprezentativních a příležitostných tisků, tisk posterů, informačních letáků, pozvánek či vizitek.

Prodej vydávaných skript je zajištěn ve vlastní prodejně, skripta prodáváme také externím žadatelům (platba na fakturu).

V neposlední řadě Vám můžeme zhotovit grafické návrhy Vašich publikací nebo jakýchkoliv jiných tiskovin, sazbu knih a sazbu v dnešní době stále populárnějších a vyhledávanějších e-knih. Rádi pro Vás zajistíme i další rozličné služby související s tiskem, které nejsou výše uvedeny.