Zakázky

Pro zadání zakázky vyplňte „Žádost o službu Vydavatelství", která bude evidována v elektronickém systému. Vám jako zadavateli bude doručen notifikační e-mail, jehož přílohou je Vámi vyplněná  „Žádost o službu Vydavatelství" ve formátu pdf. Tuto přílohu je pak třeba vytisknout, opatřit razítkem příslušného pracoviště a podpisy příkazce operace a správce rozpočtu. Žádost s razítkem a podpisy je třeba z důvodu přeúčtování souvisejících nákladů Ekonomickým oddělením i nadále doručit do Vydavatelství.

Časový horizont zpracování zakázek

Sazba a grafické zpracování

Knihy
Monografie
Sborníky
Výroční zprávy
Kalendáře
Postery
Letáky
Pozvánky
Vizitky

Jak připravit tisková data

Tisk

Produkční tisk
Velkoformátový tisk

Dokončovací zpracování

Vazby
Laminace
Falcování

Výdej zakázek, platba v hotovosti