Naše produkce

 

Příklad naší produkce
 • Monografie
 • Sborníky z konferencí
 • Výroční zprávy
 • Učební texty
 • Skripta - viz. prodejna skript
 • Letáky
 • Pozvánky
 • Diplomy
 • Vizitky
 • Pohlednice
 • Postery
 • a jiné akcidenční tiskoviny

Bližší informace k předávání dokumentů k tisku naleznete na stránce Pokyny pro autory a také v dokumentu Jak správně publikovat.

Formuláře