Průvodce žádostí Chci vydat publikaci

 

Žádost Chci vydat publikaci sdružuje Žádost o přidělení ISBN/DOI a Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů. Žádost Chci vydat publikaci je dostupná v oficiálních formulářích Vydavatelství MENDELU na webové adrese: https://formulare.mendelu.cz/uvis/vyd-chci.php.

 

Pro otevření formuláře je nutné se přihlásit heslem a jménem do UIS.


přihlášení

 

 

Rychlé informace:

-       Žádost Chci vydat publikaci zadáváte vždy, když chcete vydat ve Vydavatelství MENDELU jakoukoliv publikaci v tištěné nebo v online podobě s přiděleným ISBN.

-       Součástí žádosti Chci vydat publikaci jsou Základní údaje, Žádost o ISBN/DOI a Žádost o službu Vydavatelství.

-       Žádost o ISBN/DOI vyplňujete (zobrazuje se) vždy.

-       Žádost o službu Vydavatelství vyplňujete (zobrazuje se) v případech, kdy chcete vydat publikaci tiskem anebo online a po Vydavatelství MENDELU požadujete sazbu publikace, popř. v kombinaci vydání publikace tiskem a současně online.

-       V papírové podobě je potřeba Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů pouze, když chcete vydat publikaci tiskem. Tuto žádost je pak třeba s podpisy a razítkem pracoviště doručit do Vydavatelství.

 

 

 

1. Po přihlášení v Základní části žádosti vyberete Typ publikace, který požadujete vydat. Na výběr máte možnosti: monografie (jeden autor), monografie kolektivní, sborník příspěvků, sborník abstraktů, metodika certifikovaná, metodika necertifikovaná a ostatní.

 

vyberte bublikaci

 

 

2. Po výběru typu publikace se rozbalí další část formuláře, ve kterém vyplníte Hlavní název publikace a Autora (editora). Dále si zvolíte možnost, zda požadujete Sazbu publikace ve Vydavatelství MENDELU (což doporučujeme) anebo máte publikaci již vysázenou Jinde. V políčku Forma vybíráte možnost, zda publikaci chcete vydat online, tiskem anebo v kombinaci obou variant.

 

 sazba

 

 

3. V případě možnosti vydání publikace tiskem anebo kombinací vydání online a tiskem současně vyplňte políčko Tiskárna. Publikace vydávané Vydavatelstvím MENDELU se tisknou buď ve Vydavatelství MENDELU nebo Vám Vydavatelství doporučí využít externí tiskárnu – to v případě velkého nákladu (prosím konzultujte se zaměstnanci Vydavatelství) nebo v případě, že chcete knihu tisknout a dále dokončit technologií, kterou nemá Vydavatelství MENDELU k dispozici (např. pevná vazba knihy, tzv. vazba V8).

 

 forma online

 

 

4. Dále vyplníte políčko Náklad/počet kusů. Tento počet zahrnuje i tzv. povinné výtisky, které Vydavatelství MENDELU ze zákona vybírá a dále zpracovává (např. je odesílá do Národní knihovny a do dalších institucí, např. do Knihovny MENDELU).

 

 tiskárna

 

 

5. V posledním kroku připojíte finální text publikace ve formátech *.pdf  (*.doc v případě, že požadujete sazbu ), buď zadáním přílohy k formuláři (zde je však z technických důvodů omezena kapacita velikosti přílohy) anebo pomocí služby File sender (bez omezení velikosti přílohy).

 

 náklad a povinné výtisky

 

 

6. Po zadání těchto vstupních informací se otevře další část formuláře, která obsahuje mimo jiné čtyři barevná pole. V šedém políčku Potřebné žádosti (vpravo nahoře) je vidět, které žádosti je třeba zadat. V dalších třech různě barevných polích jsou součásti žádosti Chci vydat publikaci:

-   Pole Základní údaje (zelené pole, bylo vyplněno v předchozím kroku).

-   Pole Žádost o ISBN / DOI (okrové pole – není prozatím vyplněno, pokračujte přes políčko Podat žádost).

-   Pole Žádost o službu Vydavatelství (opět okrové pole – vyplňujete jako poslední žádost v případě, pokud chcete publikaci vydat tiskem anebo online a současně požadujete službu Sazba publikace ve Vydavatelství MENDELU.

 

 žádost o ISBN a DOI, službu

 

 

7. V Žádosti o ISBN / DOI vyplníte všechny povinné údaje v části:

Publikace: Rok a měsíc vydání, Počet stran, Klíčová slova, Abstrakt. U položky Koedice vyberete jednu z možností – o koedici se jedná v případě, že vydavatelem není pouze MENDELU, ale i další instituce, která se na vzniku publikace podílí obsahově. Tato další instituce přiděluje také svoje ISBN a v případě online publikace může přidělit také svoje DOI (v takovém případě pak DOI nepřiděluje Vydavatelství MENDELU). Další ISBN od jiné instituce (popř. DOI) vyřizuje autor (zástupce autora) publikace. 

 

publikace ŽO DOI

 

 

Údaje pro DOI (vyplňujete údaje nutné pro přidělení identifikátoru DOI vydavatelstvím):

Název publikace anglicky, Autor/editor (autoři/editoři) publikace, Klíčová slova anglicky, Abstrakt anglicky.

 

údaje pro DOI

 

 

U položky Licence vybíráte licenci Creative Commons (více informacích o licencích naleznete na adrese https://uvis.mendelu.cz/licence-creative-commons).

 

  licence

 

 

U vydání publikace online (anebo při kombinaci vydání publikace tiskem a online) se místo dřívějšího políčka Adresa výsledku (které se nyní již nevyplňuje) objeví informace, že DOI přiděluje, registruje a vystavuje pouze Vydavatelství a to na doi.mendelu.cz. Další zveřejnění samotným autorem je možné až po zveřejnění na primární stránce doi.mendelu.cz. K dalšímu zveřejnění je třeba využít url adresu publikace z webu doi.mendelu.cz.

 

8. V předposledním kroku označíte prohlášení, že:

-       v rukopisu jsou uvedeni všichni oprávnění spoluautoři a naopak není uveden žádný spoluautor navíc. Odpovědný autor dále potvrzuje, že všichni spoluautoři měli možnost se seznámit s konečnou verzí rukopisu, autorizovali ji a souhlasí s publikací;

-       že souhlasíte, aby byl výsledek vědy a výzkumu v plném textu vložen a zpřístupněn veřejnosti v otevřeném repozitáři MENDELU a potvrzujete, že máte souhlas všech spoluautorů, kteří nejsou zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně, ke zveřejnění dokumentu.

 

 údaje pro doi souhlasy a repozitář

 

 

9. V případě vydání publikace tiskem vyplňte předpokládaný termín odevzdání povinných výtisků do Vydavatelství MENDELU.

 

 

 

 

10. Tímto krokem je vyplnění Žádosti o ISBN / DOI u konce a stačí žádost Odeslat. Žádost vám přijde v pdf na zadaný email.

 

11. V případě vydání publikace tiskem anebo kombinací vydání tiskem a online současně anebo v případě vydání online s požadavkem na sazbu publikace ve Vydavatelství MENDELU vyplňujete Žádost o službu Vydavatelství a přeúčtování souvisejících nákladů. Tuto žádost je také třeba doručit v papírové podobě (s podpisy správce rozpočtu, příkazce operace a razítkem pracoviště) do Vydavatelství MENDELU.

 

 žádost o službu

 

 

12. V části Žadatel se propisuje ze Základní části žádosti Chci vydat publikaci Jméno a E-mail žadatele, vyberete zde tedy pouze Organizační složka MENDELU a Pracoviště/Nákladové středisko a potvrdíte, že jste obeznámen s pravidly JVS MENDELU.

 

 organizační složka

 

 

pracoviště

 

 

13. V části Požadovaná služba je propsáno, o jaký druh služeb Vydavatelství MENDELU je žádáno, tedy nic dalšího nevyplňujete.

 

 požadovaná služba

 

 

14. V části Doplňující informace volíte formát, druh tisku, materiál a jeho gramáž. S vyplněním této části Vám rádi pomůžeme. Zde pouze dva příklady:

 

 doplňující informace obecné

 

 

Typickým formátem pro monografii je tisk barevný oboustranný, formát B5, gramáž papíru 120 g/m2, obálka barevná, gramáž 280 g/m2, druh vazby V2 lepená.

 

 doplňující informace B5

 

 

Typickým formátem pro metodiku s menším rozsahem (cca do 60 stran) je tisk barevný oboustranný, formát A5, gramáž papíru 90 g/m2, obálka barevná, gramáž 250 g/m2, druh vazby V1 lepená.

 

 doplňující informace A5

 

 

 

 

15. V části Přeúčtování souvisejících nákladů je propsáno z úvodu žádosti zadané číslo nákladového střediska a účet, vyplňujete pouze zdroj, popř. SPP prvek, ze kterého budou náklady na tisk knihy hrazeny.

 

 přeúčtování

 

 

16.V této chvíli je vyplnění Žádosti o službu Vydavatelství u konce a stačí žádost Odeslat. Žádost přijde v pdf na zadaný email.

 

 informace pro žadatele a odeslat

 

 

17. Tímto je kompletně zadána žádost Chci vydat publikaci. Pro případné další informace je možné kontaktovat pracovníky Vydavatelství MENDELU (https://uvis.mendelu.cz/kkontakty).