Sazba a grafické zpracování

 

Knihy
Monografie
Sborníky
Výroční zprávy
Kalendáře
Postery
Letáky
Pozvánky
Vizitky

Jak připravit autorský rukopis – Pokyny pro autory

Monografie vydávané na MENDELU online

Monografie vydávané na MENDELU tiskem

Sborníky vydávané na MENDELU online

Sborníky vydávané na MENDELU tiskem

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

Ke stažení

Loga
Šablona monografie online

Šablona monografie tisk

Šablona sborníku online

Šablona sborníku tisk

Jak citovat - Citační styl Mendelovy univerzity v Brně aneb Knihovna doporučuje.

Formuláře

Chci vydat publikaci 

Žádost o službu Vydavatelství

Kde vygenerovat vizitku

mendelu.cz  – Systémy MENDELU – přihlášení do UIS – eAgenda – Tvorba osobní vizitky

Na koho se obrátit

Zdeněk Černohlávek

grafické a typografické zpracování, tisk zakázek


+420 545 132 803

MgA. Kateřina Páleníková

grafické a typografické zpracování, velkoformátový tisk, tisk zakázek


+420 545 132 809

Pavel Jílek

velkoformátový tisk, grafické a typografické zpracování, tisk zakázek


+420 545 132 807

Ing. Petra Černohlávková

grafické a typografické zpracování, ACTA


+420 545 135 169