Nákup knihovního fondu v tištěné i elektronické podobě

 

Ústřední knihovna zajišťuje nákup knih i časopisů pro knihovnu, studijní prostory a všechny součásti univerzity v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Předplatné časopisů 2019 – informace pro dodavatele

Předplatné zahraničních časopisů pro rok 2019 bude Mendelova univerzita v Brně soutěžit veřejnou zakázkou a objednávat jednotlivé tituly u dodavatele, který podá nejnižší cenovou nabídku. Podmínkou podání nabídky je registrace uchazeče na profilu zadavatele a platný elektronický podpis. Výběrové řízení bude probíhat elektronicky ZDE, podávat nabídku lze po přihlášení. Seznam požadovaných titulů časopisů bude zveřejněn v týdnu od 22. 10. 2018, doba pro podání nabídek bude 10 pracovních dnů. Poté proběhne vyhodnocení a vítězní dodavatelé budou vyzváni k podpisu smlouvy.

 

 

 

Pořízení časopisu

Jedenkrát ročně jsou dílčí knihovníci vyzváni k aktualizaci odběru časopisů pro dílčí knihovny na další rok. Předplatné časopisů je hrazeno centrálně, tituly odebírané na dílčí knihovny ústavů schvaluje tajemník fakulty. Kontaktní osobou pro předplatné časopisů je

.

 

 

Doplnění studijní literatury do knihovny a studijních prostor

Navrhněte knihy

 

  

Antispam

 

 

Pořízení knihy z rozpočtu ústavu / projektu

Ústřední knihovna přijímá požadavky na nákup knih na předepsaném formulářiobjednávka knih. Vyplňte zvlášť seznam (list) pro české a zvlášť pro zahraniční knihy, zašlete na e-mail . Prosíme o pečlivé vyplnění formuláře, uveďte zejména zdroj financování, SPP prvek, celý název projektu a požadované údaje o knize.
Poptávková řízení na nákup žádaných knih probíhají zhruba jedenkrát za měsíc v elektronickém systému „Veřejné zakázky na nákup knih“, dostupném na profilu zadavatele. Pro každý titul vybere systém dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Knihovna zajistí převzetí a evidenci knih, fakturu předá žadateli k úhradě.

 

Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na dodávky odborné literatury