Elektronické informační zdroje

 

Hledání literatury - prohledávání knihovního katalogu a placených i volně dostupných databází a otevřených repozitářů

 

 

Dostupnost zdrojů

Placené zdroje jsou dostupné z počítačů na půdě Mendelovy univerzity v Brně nebo vzdáleným přístupem (mimo prostory MENDELU).

Vzdálený přístup je možný prostřednictvím:

  • přístupového proxy [návod na připojení k proxy] nebo VPN serveru
  • institucionálního přihlašování (institution login) známému také jako Shibboleth
    - v databázi je třeba kliknout na institution login (Shibboleth), dále vybrat region a příslušnou instituci - Mendelovu univerzitu v Brně a následně se přihlásit svým přihlašovacím jménem a heslem stejným jako do Univerzitního informačního systému
    - tuto službu nabízejí: BioOne, CAB Abstracts, CABI eRefWorks, Cambridge Journals Online-FULL Collection, De Gruyter, EBSCO host, Nature, Oxford Journals, ProQuest Central, Science Direct, Scopus, SpringerLink, Web of Science a Wiley Online Library

 

Pravidla využívání

Uživatel se zavazuje:

  • využívat elektronické informační zdroje výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké, a pro vlastní osobní potřebu;
  • prohledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat pouze přiměřené části zdrojů; není povoleno hromadné stahování dat z kteréhokoliv zdroje;
  • nebude získaná data upravovat a překládat či vytvářet díla z nich odvozená, a dále upravovat či zakrývat poznámky o autorských právech;
  • nebude získaná data předávat dalším osobám.

Plné znění pravidel pro využívání elektronických informačních zdrojů.

 

Zkušební přístupy

V současné době není nastaven žádný zkušební přístup

 

Metavyhledávač

EBSCO Discovery Service™ [o produktu | návod na vyhledávání] - jednotný index informačních zdrojů knihovny, všechny databáze rychle a jednoduše z jednoho místa. Případné dotazy a připomínky posílejte na

Elektronická knihovna časopisů a knih

Online publikace od A do Z - seznam časopisů s uvedením roků dostupných v plném textu a elektronických knih v plném textu na MENDELU.

 

Databáze přístupné ve studijních prostorách Knihovny v Brně a v Lednici

Název databáze Informace o produktu
ČSN online České technické normy v elektronické podobě určené pouze pro čtení, kdy je nelze ani ukládat a ani tisknout (přístup z 1 PC v knihovně A, z 1 PC v knihovně IC a 1 PC v knihovně Lednice) (o produktu). V případě potřeby tisku norem, který je určen pouze zaměstnancům MENDELU, piště na kontakt

Více informací o této databázi a přístupu k ní vám poskytne obsluha v těchto studijních prostorách.

 

Databáze přístupná online aktivním studentům a pedagogům AF, LDF a ZF

Název databáze Informace o produktu
ČSN online České technické normy v elektronické podobě určené pouze pro čtení, kdy je nelze ani ukládat a ani tisknout dostupné online pouze aktivním studentům a pedagogům AF, LDF a ZF po přihlášení přes Shibboleth (o produktu). Určené pouze pro studijní a výukové účely. Případné dotazy a připomínky posílejte na

 

Abecední seznam licencovaných databází dostupných na MENDELU

Přístup k licencovaným zdrojům je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MENDELU nebo prostřednictvím přístupového proxy či VPN severu.

přírodní vědy (biologie, botanika, chemie, lesnictví, zahradnictví, zemědělství, zoologie, životní prostředí a jeho ochrana a další)
společenské vědy a matematika (demografie, ekonomické vědy, politologie, právo, reklama a public relations, statistika a další)
CzechELib Projekt Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (NCIP VaVaI).

Název databáze Informace o produktu Označení
ACS Journals o produktu
Beck-online
právní informační systém
o produktu | seznam nejpoužívanějších zkratek pro vyhledávání
Biological Abstracts | retrospektiva 1987 - 2012 o produktu
BioOne o produktu | seznam titulů
BOOKPORT - kolekce Business o produktu
CAB Abstracts (platforma OVID) (1910 - současnost) o produktu | návod na vyhledávání
CAB Distribution Maps of Plant Pests
CAB Descriptions of Fungi and Bacteria
CAB Distribution Maps of Plant Diseases
Také v databázi CAB Abstracts - návod na vyhledávání  
CAB eBooks 2000 - 2016 o produktu | seznam titulů
CABI Compendia
Animal Health and Production Compendium o produktu
Aquaculture Compendium o produktu
Crop Protection Compendium o produktu
Food Safety and Quality Compendium o produktu
Forestry Compendium o produktu
Horticulture Compendium o produktu
Invasive Species Compendium o produktu
Seedborne Pests Compendium o produktu
Cambridge Journals Online - FULL Collection o produktu
De Gruyter eJournal STM Package o produktu | seznam titulů
EBSCOhost platforma (možnost kombinace databází)
Návod na jednoduché vyhledávání
Návod na pokročilé vyhledávání
Academic Search Ultimate o produktu
Business Source Ultimate o produktu | návody na vyhledávání
eBooks Collection o produktu | seznam titulů | návod na stahování e-knih do čteček
EconLit with Full Text o produktu
ERIC o produktu
GreenFILE o produktu
Library, Information Science & Technology Abstracts o produktu
Regional Business News o produktu
JSTOR Full Access o produktu
MEDLINE (platforma OVID) o produktu | návod na vyhledávání
Oxford Journal STM Science Archives (do r. 2019) o produktu
Patria Plus o produktu
ProQuest Central o produktu | návody na vyhledávání
ProQuest Ebook - Academic Complete o produktu | návod na výpůjčku e-knih | návod na stažení části e-knihy v pdf
Royal Society of Chemistry (RSC)-Gold Collection o produktu | seznam titulů
ScienceDirect (Elsevier)
ScienceDirect o produktu
Elsevier eBooks o produktu | seznam titulů
SCOPUS o produktu
Springer Nature
Springer Compact (SpringerLink) o produktu
Nature
Nature na platformě OVID 2010/Vol. 467(7314) - 2017/Vol. 549(7672)
o produktu
Nature Protocols o produktu
Springer eBooks o produktu | seznam titulů
Statista.com o produktu
Taylor & Francis
Taylor & Francis Journals
- Science & Technology Library Collection
o produktu | seznam titulů
Taylor & Francis Journals
- Business Management & Economics Collection
o produktu | seznam titulů
Taylor & Francis eBooks o produktu | seznam titulů
Web of Science
BIOSIS Citation Index o produktu
Current Contents Connect o produktu
Data Citation Index o produktu
Derwent Innovations Index o produktu
InCites o produktu
Journal Citation Reports o produktu
KCI-Korean Journal Database o produktu
MEDLINE o produktu
Preprint Citation Index o produktu
ProQuestTM Dissertations & Theses Citation Index o produktu
SciELO Citation Index o produktu
Web of Science Core Collection o produktu | návody na vyhledávání
Zoological Records o produktu
Wiley Online Library
Wiley Online Library o produktu
Wiley eBooks o produktu | seznam titulů
Writefull Suite
Writefull Revise Kontroluje jazykovou kvalitu textu, tj. správnost gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu, a navrhne adekvátní revizi.
Writefull Cite Kontrola úplnosti citací; identifikuje věty, které vyžadují doložení zdroje. Nenahrazuje antiplagiátorské systémy.
Writefull for Word Doplněk poskytující jazykovou zpětnou vazbu k textům napsaným v aplikaci MS Word. Kontroluje správnost gramatiky, pravopisu, slovní zásoby, interpunkce a stylu.
Návod na instalaci
Writefull for Overleaf Overleaf obdobný rozsah funkcí jako Writefull for Word, ale některé funkce pro Overleaf zatím nejsou dosupné. Použití v prohlížeči Google Chrome po stažení doplňku.

 

Volně přístupné zahraniční zdroje

Název zdroje Informace o produktu
Agricola Databáze National Agricultural Library Spojených států
Agris Informace pro mezinárodní zemědělský výzkum pod patronací FAO
AGROVOC Vícejazyčný zemědělský slovník pojmů tvořený pod patronací FAO
DOAB (Directory of Open Access Books) Databáze plných textů recenzovaných knih vydaných pod Open Access licencí
DOAJ (Directory of Open Access Journals) Databáze plných textů časopisů vydaných pod Open Access licencí
EUROSTAT Portál s publikacemi a daty Eurostatu - statistického úřadu EU
Faostat Mezinárodní statistiky z oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství
Google Scholar Ucelené vyhledávání odborné literatury
HighWire Největší archív volných plnotextových vědeckých článků (o produktu)
IUFRO International Directory of Forest Information Services
PubMed Central Archiv plných textů článků z oblasti přírodních věd a medicíny
IDEAS (RePEc) Volně dostupná databáze věnovaná ekonomice
Research Gate Mezinárodní projekt vytvořený pro vědce a akademiky, který má usnadnit vzájemnou komunikaci, spolupráci a přístup k vědecké literatuře (o produktu)
Sciendo (divize vydavatele De Gruyter) Databáze volně přístupných plných textů časopisů a knih univerzit a dalších institucí (o produktu)
Social Science Thesaurus Tezaurus od vydavatele SAGE - multidisciplinární slovník v angličtině nejdůležitějších pojmů v sociálních vědách.

 

Volně přístupné české zdroje

Název zdroje Informace o produktu
Geografická bibliografie ČR on-line Obsahem databáze jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím.
Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví Stránky instituce, která vznikla z potřeby dlouhodobě a hloubkově mapovat postoje lidí z akademické půdy a nejen jí. Více o instituci.
Informační brány oborové:  
Oborová brána Mezinárodní vztahy (IReL)  
Oborová brána Technika  
Artlib.eu - webový portál knihoven z oboru umění a architektury  
Knihovny.cz Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.) (o produktu)
Národní úložiště šedé literatury Databáze umožnující vyhledávání nepublikovaných či polopublikovaných dokumentů
Úřad průmyslového vlastnictví Národní databáze patentů a užitných vzorů
Zemědělská a potravinářská knihovna Specializovaná knihovna pro oblast zemědělství, potravinářství a související obory (o knihovně)

 

Newsletter přihlášení