Elektronické informační zdroje

 

Hledání literatury - prohledávání knihovního katalogu a placených i volně dostupných databází a otevřených repozitářů

 

Podle licenčních smluv je zakázáno využívat licencované elektronické informační zdroje jinak než pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z kteréhokoliv zdroje, zjevně převyšující aktuální osobní potřebu či předávání dat ze zdroje dalším osobám, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu k licencovanému zdroji pro celou univerzitu. Plné znění pravidel pro využívání elektronických informačních zdrojů ZDE. Přístup k licencovaným zdrojům je povolen z počítačů na půdě Mendelovy univerzity v Brně a vzdáleným přístupem (proxy, vpn).

Vzdálený přístup k placeným elektronickým informačním zdrojům je možný prostřednictvím:

 • přístupového proxy nebo VPN serveru [návod na připojení k proxy]
 • institucionálního přihlašování (institution login) známému také jako Schibboleth
  - v databázi je třeba kliknout na institution login (Schibboleth), dále vybrat region a příslušnou instituci - Mendelovu univerzitu a následně se přihlásit svým přihlašovacím jménem a heslem stejným jako do Univerzitního informačního systému
  - tuto službu nabízejí: BioOne, CAB Abstracts, CABI eRefWorks, Cambridge Journals Online-FULL Collection, De Gruyter, EBSCO host, Nature, OECD iLibrary, Oxford Journals, ProQuest Central, Science Direct, Scopus, SpringerLink, Web of Science a Wiley Online Library

 

Novinky  

Citace PRO PLUS

Tento citační manažer umožňuje: 

 • Přihlásit se bez registrace prostřednictvím údajů pomocí naší domovské instituce
 • Vytvářet citace (ručně, importem nebo přes Knihovny.cz)
 • Spravovat citace - bibliografické záznamy lze upravovat a organizovat do složek, ke každé citaci můžete uložit anotaci, citáty, poznámky a plné texty
 • Export citací - citace lze exportovat ve formě seznamů do formátu DOCX, PDF, XLSX, RIS, BibTeX a BibLaTeX
 • Nainstalovat doplněk do prohlížeče a Wordu, přes který lze snadno citace vkládat přímo do dokumentu

Přístup do citačního manažeru naleznete pod odkazem.
Využít můžete i našich seminářů na tento citační manažer, termíny naleznete prostřednictvím odkazu.
Více informací ohledně doplňku naleznete v grafice.
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz kontaktuje osobu: 

 

Zkušební přístupy

V současné době není nastaven žádný zkušební přístup

 

Metavyhledávač

EBSCO Discovery Service™ [o produktu | návod na vyhledávání] - jednotný index informačních zdrojů knihovny, všechny databáze rychle a jednoduše z jednoho místa. Případné dotazy a připomínky posílejte na

Elektronická knihovna časopisů a knih

Online publikace od A do Z - seznam časopisů s uvedením roků dostupných v plném textu a elektronických knih v plném textu na MENDELU.

 

Databáze přístupné v Informačním centru

Název databáze Informace o produktu
ČSN online České technické normy v elektronické podobě určené pouze pro čtení, kdy je nelze ani ukládat a ani tisknout (přístup z 1 PC v informačním centru, z 1 PC ve studovně a 1 PC v lednické knihovně) (o produktu). V případě potřeby tisku norem, který je určen pouze zaměstnancům MENDELU, piště na kontakt

Více informací o této databázi a přístupu k ní vám poskytne obsluha v informačním centru.

 

Databáze a programy s individuálním přihlášením

Název databáze / programu Informace o produktu
ASPI Automatizovaný systém právních informací dostupný pro studenty MENDELU. Pro přístup zdarma do databáze si zažádejte o licenci StudentASPI (o produktu | návod na vyhledávání)
AutoCAD Software pro 2D a 3D projektování a konstruování, vyvinutý firmou Autodesk. Studentům je nabízena EDU licence zdarma. Více informací naleznete na Studenstská verze AutoCAD zdarma (o produktu)

 

Abecední seznam licencovaných databází dostupných na MENDELU

Přístup k licencovaným zdrojům je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MENDELU nebo prostřednictvím přístupového proxy či VPN severu.

přírodní vědy (biologie, botanika, chemie, lesnictví, zahradnictví, zemědělství, zoologie, životní prostředí a jeho ochrana a další)
společenské vědy a matematika (demografie, ekonomické vědy, politologie, právo, reklama a public relations, statistika a další)
CzechELib Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název databáze Informace o produktu Označení
Academic Complete (ProQuest Ebook) o produktu | návod na stahování e-knih
ACS Publications o produktu
Animal Health and Production Compendium o produktu | návod na vyhledávání
Aquaculture Compendium o produktu | návod na vyhledávání
Beck-online o produktu | seznam nejpoužívanějších zkratek pro vyhledávání
Biological Abstracts | retrospektiva 1987 - 2012 o produktu
BioOne o produktu | seznam titulů
BOOKPORT o produktu
kolekce Business
kolekce Technika
CAB Abstracts Plus Collection o produktu | návod na vyhledávání
CAB Distribution Maps of Plant Pests
CAB Descriptions of Fungi and Bacteria
CAB Distribution Maps of Plant Diseases
Součást CAB Abstracts
návod na vyhledávání
 
CAB Abstracts Archive 1910 - 1989 o produktu
CAB eBooks 2000 - 2016 o produktu | návod na vyhledávání | seznam titulů
Cambridge Journals Online - FULL Collection o produktu
Crop Protection Compendium o produktu | návod na vyhledávání
De Gruyter eJournal STM Package o produktu | seznam titulů
EBSCOhost platforma (možnost kombinace databází)
Academic Search Ultimate o produktu
Business Source Ultimate o produktu
eBooks Collection o produktu | seznam titulů | návod na stahování e-knih do čteček
EconLit with Full Text o produktu
ERIC o produktu
GreenFILE o produktu
Library, Information Science & Technology Abstracts o produktu
Regional Business News o produktu
Forestry Compendium o produktu | návod na vyhledávání
Horticulture Compendium o produktu | návod na vyhledávání
Invasive Species Compendium o produktu | návod na vyhledávání
InCites o produktu
Journal Citation Reports o produktu | návod na vyhledávání
JSTOR | Seznam databází JSTOR
Arts & Sciences I (součástí je Business I, II Collection) o produktu
Arts & Sciences II (součástí je Business I, II Collection) o produktu
Arts & Sciences IV (součástí je Business I, II Collection) o produktu
Arts & Sciences VI (součástí je Business I, II Collection) o produktu
Arts & Sciences VII (součástí je Business I, II Collection) o produktu
Arts & Sciences IX (součástí je Business III Collection) o produktu
Arts & Sciences X (součástí je Business III Collection) o produktu
Business IV Collections o produktu
JSTOR Mathematics & Statistics o produktu
MEDLINE (platforma OVID) o produktu | návod na vyhledávání
Nature Research (Springer Nature)
Heredity o produktu
Nature
Nature na platformě OVID 2010/Vol. 467(7314) - 2017/Vol. 549(7672)
o produktu
Nature Protocols o produktu
OECD iLibrary (dříve SourceOECD)
OECD iLibrary - vzdálený přístup přes Schibboleth
o produktu
Oxford Journal STM Science Archives (do r. 2019) o produktu
Patria Plus o produktu
ProQuest Central o produktu | návody na vyhledávání
Royal Society of Chemistry (RSC)-Gold Collection o produktu | seznam titulů
ScienceDirect (Elsevier)
ScienceDirect o produktu
Elsevier eBooks o produktu | seznam titulů
SciVal o produktu
SCOPUS o produktu
Springer
SpringerLink o produktu
Springer eBooks o produktu | seznam titulů
kolekce Computer Science Library
kolekce Lecture Notes in Mathematics
Statista.com o produktu
Taylor & Francis
Taylor & Francis Journals
- Science & Technology Library Collection
o produktu | seznam titulů
Taylor & Francis Journals
- Business Management & Economics Collection
o produktu | seznam titulů
Taylor & Francis eBooks o produktu | seznam titulů
Web of Science
BIOSIS Citation Index o produktu
Current Contents Connect o produktu
Data Citation Index o produktu
Derwent Innovations Index o produktu
KCI-Korean Journal Database o produktu
MEDLINE o produktu
Russian Science Citation Index o produktu
SciELO Citation Index o produktu
Web of Science Core Collection o produktu
Zoological Records o produktu
Wiley Online Library
Wiley Online Library o produktu
Wiley eBooks o produktu | seznam titulů

 

Volně přístupné zahraniční zdroje

Název zdroje Informace o produktu
Agricola Databáze National Agricultural Library Spojených států
Agris Informace pro mezinárodní zemědělský výzkum pod patronací FAO
AGROVOC Vícejazyčný zemědělský slovník pojmů tvořený pod patronací FAO
DOAB (Directory of Open Access Books) Databáze plných textů recenzovaných knih vydaných pod Open Access licencí
DOAJ (Directory of Open Access Journals) Databáze plných textů časopisů vydaných pod Open Access licencí
EUROSTAT Portál s publikacemi a daty Eurostatu - statistického úřadu EU
Faostat Mezinárodní statistiky z oblasti zemědělství, lesnictví a potravinářství
Google Scholar Ucelené vyhledávání odborné literatury
HighWire Největší archív volných plnotextových vědeckých článků (o produktu)
IUFRO International Directory of Forest Information Services
PubMed Central Archiv plných textů článků z oblasti přírodních věd a medicíny
Repec Volně dostupná databáze věnovaná ekonomice
Research Gate Mezinárodní projekt vytvořený pro vědce a akademiky, který má usnadnit vzájemnou komunikaci, spolupráci a přístup k vědecké literatuře (o produktu)
Sciendo (divize vydavatele De Gruyter) Databáze volně přístupných plných textů časopisů a knih univerzit a dalších institucí (o produktu)
Sketch Engine Nástroj pomáhající při psaní odborného textu při hledání vhodných slov v češtině, angličtině a dalších jazycích. (o produktu; návod)
Social Science Thesaurus Tezaurus od vydavatele SAGE - multidisciplinární slovník v angličtině nejdůležitějších pojmů v sociálních vědách.

 

Volně přístupné české zdroje

Název zdroje Informace o produktu
Geografická bibliografie ČR on-line Obsahem databáze jsou specializované dokumenty českých autorů nebo autorů zahraničních, kteří se věnují českým geografickým reáliím.
Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví Stránky instituce, která vznikla z potřeby dlouhodobě a hloubkově mapovat postoje lidí z akademické půdy a nejen jí. Více o instituci.
Informační brány oborové:  
Oborová brána Umění a architektura  
Knihovny.cz Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd.) (o produktu)
Národní úložiště šedé literatury Databáze umožnující vyhledávání nepublikovaných či polopublikovaných dokumentů
Úřad průmyslového vlastnictví Národní databáze patentů a užitných vzorů
Zemědělská a potravinářská knihovna Specializovaná knihovna pro oblast zemědělství, potravinářství a související obory (o knihovně)

 

Elektronické informační zdroje - projekty

 

 • CzechELib (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542) - individuální systémový projekt Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" O projektu