Katalogy knihovny

 

Knihovní katalog Online publikace od A do Z BOOKPORT

Díla nedostupná na trhu Digitální knihovny ČR do 30.6.2021

 

Knihovní katalog obsahuje záznamy o knihách v trvalém nákupu, časopisech a dalších dokumentech, jejich umístění, dostupnosti a váš účet čtenáře. Do katalogu jsou zahrnuty také české elektronické knihy (platforma Flexibooks).

Elektronická knihovna časopisů a knih Online publikace od A do Z obsahuje všechny online dostupné časopisy a knihy pro MENDELU.

On-line knihovna BOOKPORT (kolekce Businesskolekce Technika) nabízí tituly od českých nakladatelů. Pro přístup zvolte možnost "Přihlásit se prostřednictvím eduID" a vyberte Mendelovu univerzitu v Brně. Přihlašovací jméno a heslo je jako do UIS.

Díla nedostupná na trhu (DNNT) zahrnují české tištěné knihy, které již nelze koupit v knihkupectvích a které byly zdigitalizovány. Tyto dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů). Více informací o DNNT naleznete na stránkách Národní knihovny ČR.

Digitální knihovny ČR zpřístupňují do 30. 6. 2021 své kompletní digitální fondy. Zahrnuty jsou zde zdigitalizované plné texty Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny, Univerzity Karlovy v Praze, Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Národní technické knihovny, Městské knihovny v Praze a dalších knihoven.

Návod na práci s knihovním katalogem pdf

Návod na půjčení českých elektronických knih (platforma Flexibooks) pdf

Návod na přihlášení do digitální knihovny ČR.