Katalogy knihovny

 

Knihovní katalog Online publikace od A do Z BOOKPORT

Díla nedostupná na trhu Digitální knihovna SNK

 

Knihovní katalog obsahuje záznamy o knihách v trvalém nákupu, časopisech a dalších dokumentech, jejich umístění, dostupnosti a váš účet čtenáře. Do katalogu Knihovny jsou zahrnuty také české elektronické knihy z platformy Flexibooks a Bookport.

Prohlášení uživatele, kdy uživatel vyjadřuje souhlas při registraci za čtenáře knihovny.

Obecné informace o zpracování osobních údajů na Mendelově univerzitě v Brně.

Videonávody na práci s katalogemElektronická knihovna časopisů a knih Online publikace od A do Z obsahuje všechny online dostupné časopisy a knihy pro MENDELU.

On-line knihovna BOOKPORT (kolekce Business nabízí tituly od českých nakladatelů. Pro přístup zvolte možnost "Přihlásit se prostřednictvím eduID" a vyberte Mendelovu univerzitu v Brně. Přihlašovací jméno a heslo je jako do UIS.

Díla nedostupná na trhu (DNNT) zahrnují české tištěné knihy, které již nelze koupit v knihkupectvích a které byly zdigitalizovány. Tyto dokumenty jsou dosud chráněné autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti jejich autorů). Přes portál Děl nedostupných na trhu jsou k dispozici zdigitalizovaná díla z následujících knihoven: Národní knihovna ČR (NK ČR), Knihovna Akademie věd ČR, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Moravská zemská knihovna (MZK). Je nutné prohledávat každou digitální knihovnu zvlášť, protože neexistuje jedno vyhledávací prostředí pro zdigitalizovaná díla těmito knihovnami. Více informací o DNNT naleznete na stránkách Národní knihovny ČR.

Digitální knihovna SNK (Slovenská národní knihovna) nabízí registrovaným čtenářům více než milion autorsky volných i obchodně nedostupných děl (OND) na portálu DIKDA. Po bezplatné registraci v ní můžete vyhledávat digitální kopie knih, časopisů, článků, fotografií, rukopisů, které vyšly od vynalezení knihtisku až po začátek 21. století. Více informací najdete na stránkách DIKDA

Návod na práci s knihovním katalogem pdf

Návod na půjčení českých elektronických knih (platforma Flexibooks) pdf

Návod na přihlášení do digitálních knihoven ČR.

Newsletter přihlášení