Open Access = Otevřený přístup

 

Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích (Green Open Access) nebo publikování v otevřených časopisech (Gold Open Access).

Cílem Open Access je umožnění všem uživatelům internetu číst, stahovat, kopírovat, tisknout, vyhledávat a distribuovat vědeckou literaturu.

OA obraz_velky

Co Open Access přináší?

OA proces

Pro vědce /autory:

  • zjednodušený přístup k vědeckým článkům, které přináší vyšší citovanost
  • zviditelnění autorů a snadnější navazování spolupráce s dalšími kolegy a institucemi
  • rychlejší šíření a přenos vědeckých informací.

Pro studenty:

  • jednodušší přístup k většímu množství informačních zdrojů.

Pro vydavatele:

  • zvýšení čtenosti a citovanosti publikovaných článků a s tím přímo související zvýšení impakt faktoru jejich časopisů.

 

Dva hlavní přístupy k OA

zelená cesta - autoarchivace plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři - otevřený přístup k publikacím umožňují sami autoři

zlatá cesta - publikování v otevřených časopisech-otevřený přístup k publikacím umožňují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují v režimu OA

 

zlatá OA

Open Access časopisy - Informace o Open Access časopisech jsou obsaženy v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ). České OA časopisy jsou vyčísleny v tomto seznamu.

OA znak-velky

Open Access časopisy mají oficiální logo otevřeného zámku:
Sborníky z konferencí, e-knihy, knihy v PDF v Open Access přístupu jsou uvedeny v databázi Directory of Open Access Books (DOAB)

 

zelená OA

Open Access repozitáře Elektronické archívy provozované vědeckými, výzkumnými institucemi jsou určeny pro archivování a zpřístupňování výsledků vědeckých prací členů dané instituce. Autoři neplatí za zpřístupnění svých prací žádné poplatky.

Zelená cesta OA – je archivace článku buď po jeho vydání, nebo až po určité době v institucionálním repozitáři. Článek je publikován ve formě, která je předem dohodnuta s vydavatelem (preprint, postprint, nebo Publisher´s Version/ PDF)

 • Preprint - článek ještě neprošel recenzním řízením
 • Postprint - článek již prošel recenzním řízením, nemá tiráž časopisu
 • Publisher's Version PDF - finální verze článku od vydavatele v PDF

Databáze Sherpa/RoMEO poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce (auto)archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři.

Databáze Sherpa/Juliet obsahuje seznam grantových agentur finančně podporujících vědu a výzkum, které požadují, aby jimi finančně podpořené výsledky byly publikovány v režimu Open Access.

 

Výsledky dotazníku „Přístup vědců ke správě výzkumných dat na MENDELU 2022“ ZDE (celá zpráva v PDF). Na připravené otázky odpovědělo celkem 142 respondentů. Děkujeme za vyplnění dotazníku!

Plakát s nejdůležitějšími výsledky dotazníku

 

Seznam světových Open Access repozitářů

 

Nejčastěji kladené dotazy k Open Access

Proč vznikl Open Access (OA)?
Počátek Open Access je spojen se vznikem internetu, který umožňuje rychlé a snadné sdílení informací v elektronické formě. Protože je věda financována z veřejných prostředků, měly by být výsledky vědy a výzkumu otevřeně přístupné pro všechny a bez omezení. Otevřený přístup napomáhá k zviditelnění výsledků výzkumu, rychlejšímu šíření vědeckých informací a rozvíjí spolupráci ve vědě.

Od kdy se datuje počátek Open Access přístupu?
Počátek OA se datuje do období kolem r. 2000. Např. vydavatel Taylor and Francis vydává OA časopisy od r. 2006. Vydavatel Springer vydává OA časopisy (portfolio SpringerOpen) od r. 2010, OA knihy od r. 2012. Databáze Open Access časopisů DOAJ existuje od r. 2003. Aktuální počet evidovaných časopisů je uveden na úvodní stránce databáze DOAJ.

Kde zjistím, že je časopis v režimu Open Access?
Časopisy Open Access najdete v databázi DOAJ. Pokud je článek uvolněný v OA, zjistíte buď podle loga otevřeného zámku OA znak v článku nebo je to zde uvedeno slovně (Open Access).

Kde najdu sborníky z konferencí v režimu Open Access?
Sborníky z konferencí v režimu OA najdete včetně knih v databázi DOAB.
Dále konferenční sborníky OA můžete najít na webových stránkách vysokých škol, univerzit nebo výzkumných ústavů. Hledání můžete urychlit pomocí kódu ISBN, případně ISBN a ISSN.

Co znamená Article Processing Charge (APC) v souvislosti s publikováním v časopisech?
Jedná se o poplatek spojený s publikováním článku, který bývá uveden na stránkách vydavatele nebo časopisu a jeho výše je rozdílná, někdy na základě rozsahu konkrétního textu.

Co znamená Double Dipping v souvislosti s hybridními časopisy?
Hybridní časopisy zahrnují dvě možnosti publikování. Buď jsou články přístupné na základě předplatného, nebo jsou některé články uvolněny v režimu OA, za který zaplatil vydavateli autor článku. Tím vlastně dochází k tomu, že je zaplaceno za přístup ke konkrétnímu odbornému textu dvakrát.

 

Jednou ze tří hlavních priorit osmého rámcového programu Horizont 2020 je vynikající věda, do níž patří také podpora otevřeného přístupu. Od roku 2021 bude následovat program Horizont Evropa.

 

Důležité odkazy

 1. Open Access v České republice

 2. Global Open Access Portal

 3. Science Europe: Open Access

 4. Open access & Data management

 5. Open AIRE

 

Ke stažení

 1. OPEN Science a výzkumná data - prezentace z webináře konaného 23. 6. 2021. Zabývá se oblastmi: Open Science, repozitářů a jejich použití, výzkumných dat, data management plánu atp.

 2. Otevřená věda je víc než jen otevřené publikování - článek z 30. 1. 2018 předkládající závěrečnou zprávu Evropské komise z pravidelné mezinárodní konference o otevřené vědě.

 3. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě - elektronická verze knihy, která vyšla v roce 2016 a jejímž cílem je zmapovat situaci otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu v České republice a ve světě.

 

Kontakty pro Vaše dotazy a připomínky

 

Mgr. Martina Šmardová

Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.

 

Newsletter přihlášení