Open Access

 

Jde o bezplatný neomezený online přístup zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech. Cílem Open Access je umožnění všem uživatelům Internetu číst, stahovat, kopírovat, tisknout, vyhledávat a distribuovat vědeckou literaturu.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 291. zasedání dne 28. 2. 2014 schválila dokument připravený pracovní komisí pro otevřený přístup: A8) Otevřený přístup (Open Access) k publikovaným výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů v ČR. Usnesení: Rada

 • bere na vědomí předložený materiál
 • schvaluje doporučení uvedená v tomto materiálu
 • ukládá sekretariátu Rady toto doporučení rozeslat místopředsedovi vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předsedovi Rady, výzkumným organizacím a poskytovatelům podpory v oblasti výzkumu a vývoje v České republice. Schválený dokument je dostupný ZDE

Jednou ze tří hlavních priorit osmého rámcového programu Horizont 2020 je vynikající věda, do níž mimo jiné patří: "sdělování výsledků výzkumu tvůrcům politik, společnostem, inovátorům a jiným výzkumným pracovníkům, včetně podpory otevřeného přístupu.“

Informace o zapojených institucích v České republice do Open Access a Open Access Week naleznete zde

 

Dva hlavní přístupy k OA:

 • Zlatá cesta - publikování v otevřených časopisech -- otevřený přístup k publikacím umožňují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují v režimu OA. Autoři většinou nepřenechávají svá autorská práva
 • Zelená cesta - autoarchivace v otevřených repozitářích -- otevřený přístup k publikacím umožňují sami autoři

Databáze Sherpa/RoMEO poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce (auto)archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři, databáze nyní zahrnuje přes 1000 vydavatelů (a téměř 20 000 časopisů) především anglo-americké provenience.

Více informací o otevřeném přístupu a jeho realizaci v České republice naleznete ZDE

Global Open Access Portal přináší informace ze světového dění v rámci otevřeného přístupu.

 

Co mi Open Access jako vědci přinese

 • Přístup ke kvalitním odborným informacím
 • Rychlejší šíření a přenos informací o vědeckých publikacích
 • Zvýšení ohlasu a využívání svých vědeckých publikací
 • Umožňuje snadněji navazovat spolupráci s jinými institucemi a se zahraničím

 

Open Access časopisy

Informace o Open Access časopisech jsou obsaženy v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ). Časopisy jsou rozděleny do kategorií dle oborů.
České časopisy s otevřeným přístupem jsou k dispozici v tomto seznamu.
Open Access časopisy (Zlatá cesta) mají oficiální logo otevřeného zámku OA znak

 

Open Access repozitáře

 • Elektronické archívy provozované vědeckými a výzkumnými institucemi
 • Slouží pro archivování a zpřístupňování výsledků vědeckých prací členů dané instituce
 • Autoři neplatí za zpřístupnění svých prací žádné poplatky
 • Tzv. zelená cesta - archivace článku po jeho vydání nebo po určité době v institucionálním repozitáři ve formě, která je předem dohodnuta s vydavatelem (preprint, postprint, nebo Publisher´s Version/ PDF)
  • Preprint - článek ještě neprošel recenzním řízením
  • Postprint - článek již prošel recenzním řízením, nemá tiráž časopisu
  • Publisher's Version PDF - finální verze článku od vydavatele v PDF

 

Seznam světových Open Access repozitářů

 

Open Access iniciativy

 

Příklady z dobré praxe - repozitáře českých univerzit

Sborníky z konferencí, e-knihy, knihy v PDF v Open Access přístupu jsou uvedeny v databázi Directory of Open Access Books (DOAB)

Seznam grantových agentur, které finančně podporují vědu a výzkum a současně požadují, aby finančně podpořené výsledky byly publikování v režimu otevřeného přístupu, naleznete na stránkách "Sherpa/Juliet

 

Nejčastěji kladené dotazy

Proč vznikl Open Access (OA)?
Počátek Open Access je spojen se vznikem internetu, který umožňuje rychlé a snadné sdílení informací v elektronické formě. Protože je věda financována z veřejných prostředků, měly by být výsledky vědy a výzkumu otevřeně přístupné pro všechny a to bez omezení. Otevřený přístup k výsledkům vědy souvisí s potřebou zviditelnění výsledků výzkumu, s potřebou spolupráce ve vědě a také s rychlostí přenosu vědeckých informací.

Od kdy se datuje počátek Open Access přístupu?
Počátek OA se datuje do období kolem r. 2000. Např. vydavatel Taylor and Francis vydává OA časopisy od r. 2006. Vydavatel Springer vydává OA časopisy (portfolio SpringerOpen) od r. 2010, OA knihy od r. 2012. Databáze Open Access časopisů DOAJ existuje od r. 2003. Aktuální počet evidovaných časopisů je uveden na úvodní stránce databáze DOAJ.

Je přístup k databázím (elektronickým informačním zdrojům) v rámci naší knihovny v režimu Open Access?
Přístup k databázím v rámci knihovny NENÍ v režimu Open Access, je za poplatek ve formě předplatného. Univerzita musí vynaložit ročně nemalé prostředky na přístup k databázím a je sledováno jejich využívání na MENDELU.

Kde zjistím, že je časopis v režimu Open Access?
Časopisy Open Access najdete v databázi DOAJ. Pokud je článek uvolněný v OA, zjistíte buď podle loga otevřeného zámku OA znak v článku nebo je to zde uvedeno slovně (Open Access).

Kde najdu sborníky z konferencí v režimu Open Access?
Sborníky z konferencí v režimu OA najdete včetně knih v databázi DOAB.
Dále konferenční sborníky OA můžete najít na webových stránkách vysokých škol, univerzit nebo výzkumných ústavů. Hledání můžete urychlit pomocí kódu ISBN, případně ISBN a ISSN.

Co znamená Article Processing Charge v souvislosti s publikováním v časopisech?
Jedná se o poplatek spojený s publikováním článku, který bývá uveden na stránkách vydavatele nebo časopisu a jeho výše je rozdílná, někdy na základě rozsahu konkrétního textu.

Co znamená Double Dipping v souvislosti s hybridními časopisy?
Hybridní časopisy zahrnují dvě možnosti publikování. Buď jsou články přístupné na základě předplatného, nebo jsou některé články uvolněny v režimu OA, za který zaplatil vydavateli autor článku. Tím vlastně dochází k tomu, že je zaplaceno za přístup ke konkrétnímu odbornému textu dvakrát.

 

Ke stažení