Nákup knihovního fondu v tištěné i elektronické podobě

 

Ústřední knihovna zajišťuje nákup knih i časopisů pro knihovnu, studijní prostory a všechny součásti univerzity v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

 

 

Pořízení časopisu

Jedenkrát ročně jsou dílčí knihovníci vyzváni k aktualizaci odběru časopisů pro dílčí knihovny na další rok. Předplatné časopisů je hrazeno centrálně, tituly odebírané na dílčí knihovny ústavů schvaluje tajemník fakulty. Kontaktní osobou pro předplatné časopisů je Do konce září 2021 připravuje knihovna aktualizaci předplatného na rok 2022.

.

Informace pro dodavatele

Zveřejnění výběrového řízení na předplatné zahraničních časopisů pro Mendelovu univerzitu v Brně na rok 2022 bude zveřejněno na profilu zadavatele v říjnu 2021.

 

Pořízení knihy z rozpočtu ústavu / projektu

Ústřední knihovna přijímá požadavky na nákup knih průběžně na předepsaném formulářiobjednávka knih. Vyplňte zvlášť seznam (list) pro české a zvlášť pro zahraniční knihy, zašlete na e-mail . Prosíme o pečlivé vyplnění formuláře, uveďte zejména zdroj financování, SPP prvek, celý název projektu a požadované údaje o knize.
Poptávková řízení na nákup žádaných knih probíhají zhruba jedenkrát za měsíc v elektronickém systému „Veřejné zakázky na nákup knih“, dostupném na profilu zadavatele. Pro každý titul vybere systém dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Knihovna zajistí převzetí a evidenci knih, fakturu předá žadateli k úhradě.

 

Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na dodávky odborné literatury

 

Doplnění studijní literatury do knihovny a studijních prostor

Navrhněte knihy