Nákup knihovního fondu v tištěné i elektronické podobě

 

Knihovna zajišťuje nákup knih i časopisů do fondu zpřístupňovaného ve svých prostorách a pro všechny součásti univerzity v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

 

 

Pořízení časopisu

Jedenkrát ročně jsou dílčí knihovníci vyzváni k aktualizaci odběru časopisů pro dílčí knihovny na další rok. Předplatné časopisů je hrazeno centrálně, tituly odebírané na dílčí knihovny ústavů schvaluje tajemník fakulty. Kontaktní osobou pro předplatné časopisů je .

 

Pořízení knihy z rozpočtu ústavu / projektu

Knihovna přijímá požadavky na nákup knih průběžně na předepsaném formulářiobjednávka knih. Vyplňte zvlášť seznam (list) pro české a zvlášť pro zahraniční knihy, zašlete na e-mail . Prosíme o pečlivé vyplnění formuláře, uveďte zejména zdroj financování, SPP prvek, celý název projektu a požadované údaje o knize.
Poptávková řízení na nákup žádaných knih probíhají zhruba jedenkrát za měsíc v elektronickém systému „Veřejné zakázky na nákup knih“, dostupném na profilu zadavatele. Pro každý titul vybere systém dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Knihovna zajistí převzetí a evidenci knih, fakturu předá žadateli k úhradě.

 

Zadávací dokumentace pro veřejné zakázky na dodávky odborné literatury

 

Pořízení norem v tištěné podobě

Knihovna přijímá požadavky na tisk českých technických norem pro zaměstnance MENDELU. Své žádosti posílejte na e-mail

 

 

Doplnění studijní literatury do knihovny a studijních prostor

Navrhněte knihy, e-knihy

 

  

 

Newsletter přihlášení