Informační vzdělávání

Knihovna MENDELU pořádá vzdělávací semináře určené pro studenty a akademiky Mendelovy univerzity V Brně.
Studentům tyto semináře pomohou k osvojení specifických kompetencí potřebných pro vysokoškolské studium. Tyto kompetence spočívají zejména ve schopnosti správně vyhledávat a hodnotit nalezené informace, v porozumění citační etiky a dovednosti správně citovat.
Akademikům tyto semináře přiblíží celou řadu témat důležitých pro jejich práci jako je např. vyhledávání zdrojů, identifikátory vědce, bibliometrie, práce s vědeckými daty.

Semináře jsou pro všechny studenty a zaměstnance MENDELU zdarma.
Knihovna poskytuje na vyžádání také specializované přednášky pro jednotlivé vzdělávací obory na Mendelově univerzitě v Brně.

Nabídka a obsah kurzů

Bro
Bro
Bro

 

Nabídka a obsah kurzů pro studenty

Vyhledávání odborných informací a zdrojů
Vyhledávání odborných informací a zdrojů: praktické cvičení
Nejčastější dotazy

 

 

 

 

 

Přednášející

Mgr. Bc. Marija Šupicová
 • Vyhledávání odborných informací
 • Jak psát závěrečné práce
 • Kontakt:
Mgr. Bc. Michaela Ondrašinová, PhD.
 • Citace a citování
 • Kontakt:
Bc. Ing. Jana Kratochvílová
 • Elektronické informační zdroje (EIZ)
 • Kontakt:

 

Nabídka a obsah kurzů pro akademiky

Nejčastější dotazy

 

 

Přednášející

Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.
 • Identifikátory vědce
 • Kontakt:
Mgr. Martina Šmardová
 • Identifikátory vědce
 • Kontakt:

 

Nabídka a obsah kurzů

Vyhledávání odborných informací a zdrojů
Vyhledávání odborných informací a zdrojů: praktické cvičení
Nejčastější dotazy

 

Přednášející

Mgr. Bc. Marija Šupicová
 • Vyhledávání odborných informací
 • Jak psát závěrečné práce
 • Kontakt:
Bc. Ing. Jana Kratochvílová
 • Elektronické informační zdroje (EIZ)
 • Kontakt:
Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.
 • Identifikátory vědce
 • Kontakt:
Mgr. Martina Šmardová
 • Identifikátory vědce
 • Kontakt:
Mgr. Bc. Michaela Ondrašinová, PhD.
 • Citace a citování
 • Kontakt:

Newsletter přihlášení