Informace k EOSC
EOSC - European Open Science Cloud

EOSC je evropská iniciativa zaměřená na rozvoj infrastruktury podporující postupy otevřené vědy v oblasti správy výzkumných dat: portál EOSC.

Cílem EOSC je, aby vědci měli přístup k vědě založené na výzkumných datech v rámci Evropy. Přístup k datům by měl sloužit nejen k ověření výzkumu, ale i k opětovnému využití dat, např. v mezioborovém výzkumu. Informace k EOSC.

EOSC-CZ

Informace o české implementaci EOSC: EOSC.cz

V rámci EOSC-CZ bude vytvářena Národní datová infrastruktura (NDI), dále Národní repozitářová platforma (NRP) a Národní metadatový adresář (NMA).

Národní datová infrastruktura

Komplexní systém, který se snaží zajistit:

  • Základní infrastrukturu a kapacitu pro ukládání vědeckých dat v ČR.
  • Otevřený soubor klíčových a dalších služeb pro práci s daty.
  • Propojení na výkonné výpočetní systémy.
  • Počítá s existencí již existujících datových úložišť (repozitářů).

Klíčovými součástmi NDI jsou:

  • Národní metadatový adresář (NMA) včetně podpory řízení přístup k metadatům,
  • Národní repozitářová platforma (NRP) včetně podpory řízení přístupu k datům,
  • Tematické a případně další (fyzické) repozitáře,
  • Politiky, podmínky přístupu, zapojení i využití,
  • Školící a vzdělávací aktivity (koordinované Školicím centrem EOSC-CZ) a obecně péče o nové pracovní pozice (data steward, data scientist),
  • Sekretariát EOSC-CZ.
Schéma Národní datové infrastruktury:
ndi
Matyska, Luděk. 2022. Úvod do EOSC v ČR. Dostupné z: https://www.e-infra.cz/.
Pracovní skupiny EOSC: základní a oborové
https://www.eosc.cz/pracovni-skupiny

Hledáme akademické pracovníky nebo doktorandy, kteří mají zkušenosti se správou výzkumných dat ve svém oboru pro zapojení do oborových pracovních skupin EOSC.

Zapojte se do oborových pracovních skupin EOSC pro zmapování potřeb a definování pravidel pro ukládání a sdílení FAIR dat vědeckou komunitou ve vybraných oborech výzkumu.

Základní (průřezové) pracovní skupiny

Mají za cíl najít shodu na společném základu, architektuře a sdílených službách napříč Národní datovou infrastrukturou (NDI).

Osm tematických (oborových) pracovních skupin

Jejich hlavním úkolem je najít shodu na potřebách NDI, na napojení oborové architektury do společného prostředí a specifických službách tematických (oborových) clusterů Národní datové infrastruktury (NDI). Tyto pracovní skupiny jsou důležité pro plánovanou výzvu Open Science II OP JAK (2024) – Tematické klastry.

Národní podpora pro EOSC

Finanční podpora pro tvorbu národní datové infrastruktury- projekty OP JAK. Více informací.

  • IPs EOSC CZ a CARDS: Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I
  • Výzva Open Science I: projekt Národní repozitářové platformy
  • Plánovaná výzva Open Science II (2024): Tematické klastry
  • Výzva Open Science III (2025): upskilling, lidské zdroje
Přidružené projekty a budoucí výzvy:
timeline
EOSC.CZ. 2023. Národní podpora pro EOSC. Dostupné z: https://www.eosc.cz/o-nas/narodni-podpora-pro-eosc.