Pokyny k výzkumným datům v rámci projektů

V zadávací dokumentaci projektů poskytovatelů financí se objevují povinné i doporučené podmínky vztahující se k Open Access a ke správě výzkumných dat.

V záložkách TAČR a GAČR naleznete tipy a doporučení, jak tyto podmínky splnit. Vždy je nutné zkontrolovat text dané výzvy, protože se podmínky v projektech liší!

TAČR GAČR