Identifikátory vědce

Identifikátory vědce zajišťují jednoznačné přiřazení publikací k danému autorovi.
Jsou potřebné pro:

 • hodnocení vědy a výzkumu,
 • získávání grantů,
 • získání akreditace studijních programů,
 • splnění požadavku vydavatele při přijímání článku.


Důležité je v profilu identifikátorů uvádět správnou afiliaci MENDELU

ORCID - Open Researcher and Contributor ID

Příklad ORCID: 0000-0002-5414-0928

ORCID je jedinečný identifikátor vědce od neziskové organizace ORCID. Vzdělání, působení v institucích, grantová a publikační činnost je na jednom místě. ORCID lze propojit s vědeckými identifikátory ResearcherID a Scopus Author ID.
ORCID si autor zakládá sám: Návod na založení a aktualizaci ORCID

Autoři, kteří ještě ORCID nemají:

 • Pro registraci použijte emailovou doménu @mendelu.cz
 • Po registraci Vám bude přiděleno ORCID iD ve formátu: 0000-0002-5414-0928
 • Návod ORCID

Pokud máte ORCID, nastavte si profil:

Knihovna nabízí autorům aktualizaci profilu ORCID o publikace ze systému OBD:

Služba ORCID na MENDELU

Duplicitní účty ORCID

Autor by měl mít pouze jeden identifikátor ORCID. V případě duplicitních účtů je potřeba, aby si autor zrušil jeden účet (v ORCID: Account Settings - Remove Duplicate Record). Před zrušením duplicitního účtu se nejdříve poraďte s knihovnou na identifikatory-vedce[at]mendelu.cz, aby Vám zůstal identifikátor, který je evidován v systému OBD!

ResearcherID ve Web of Science

Příklad ORCID: 0000-0002-5414-0928 autorskyprofil-05

ResearcherID je identifikátor vědce od společnosti Clarivate Analytics. Od srpna 2022 byl sloučen Publons s Web of Science a nově lze editovat ResearcherID pouze ve Web of Science, záložka Researchers.

Návod na založení a aktualizaci ResearcherID

Identifikátor si zakládá každý autor sám. Pokud jste měli v minulosti založeno ResearcherID, nezakládejte nové!

Při vyplňování profilu uvádějte co nejpřesnější informace:
 • V poli "Display name" uvádějte jméno s diakritikou, např. Josef Novák. Pozor na záměnu pořadí křestního jména a příjmení!
 • V poli "Primary Organization" uvádějte plný název univerzity ve tvaru: Mendel University in Brno.

Publikace přiřazené pod identifikátor daného autora si musí autor pravidelně sám aktualizovat ve Web of Science. Neděje se tak automaticky.

Propojte si ResearcherID s ORCID. Propojení je důležité pro snadnější přidávání publikací a pro větší viditelnost autora.

V případě, že máte duplicitní Researcher ID, kontaktujte knihovnu, aby Vám zůstal identifikátor, který je evidován v systému OBD! Pozn: pokud má autor dvě Researcher ID, pak je každé z nich založeno pod jiným e-mailem.

Autorské profily Web of Science (WoS Author Records)

V databázi Web of Science Core Collection jsou Autorské profily, které jsou po potvrzení autorem přímo propojeny s ResearcherID autora. Potvrzení publikací si musí provést sám autor.

Existují ověřené (claimed) a neověřené Autorské profily ve Web of Science:

Ověřený profil (claimed) poznáte podle zelené ikony fajfky a je propojen s Vaším ResearcherID.

Neověřené profily obsahují nepřiřazené a neověřené publikace, ResearcherID je tady pouze dočasné.

autorskyprofil-03

Odkaz na Návod na založení a aktualizaci ResearcherID

Identifikátor si zakládá každý autor sám. Pokud jste měli v minulosti založeno ResearcherID, nezakládejte nové!

Vyplnění profilu ResearcherID:

 • Display name - uvádějte jméno s diakritikou, např. Josef Novák, pozor na pořadí!
 • Primary Organization - uvádějte plný název univerzity: Mendel University in Brno.

Propojte si ResearcherID s ORCID. Propojení je důležité pro snadnější přidávání publikací a pro větší viditelnost autora.

V případě, že máte duplicitní ResearcherID, kontaktujte knihovnu, aby Vám zůstal identifikátor, který je evidován v systému OBD!

Automatické přidávání publikací do ověřených Autorských profilů ResearcherID

Databáze Web of Science automaticky zařazuje do Vašeho ResercherID publikace, které systém vyhodnotí, že patří Vám. Je důležité tyto publikace následně projít a odmítnout publikace, které nejsou Vaše.

Budou přidány publikace z Web of Science Core Collection a Preprinty, které zatím nejsou potvrzeny. Podmínkou je, že potvrzený profil má alespoň jednu publikaci ve Web of Science Core Collection.

Autor bude upozorněn e-mailem z Web of Science:

autorskyprofil-14

V e-mailu kliknete na View your publications. Po přihlášení do Vašeho profilu ResearcherID se objeví seznam publikací, který můžete zkontrolovat a odmítnout publikace, které nejsou Vaše.

Ruční přidání publikací do Vašeho ResearcherID

Profile – Publications + ADD

autorskyprofil-06

Problémy s Autorskými profily

Scopus Author Identifier

Příklad Scopus Author ID: 15056854700

Scopus Author Identifier je jednoznačný identifikátor autora od producenta databáze Scopus, společnosti Elsevier. Identifikátor je automaticky přidělen každému autorovi, který má publikace zařazené do databáze Scopus. Autor si Scopus Author ID sám nezakládá, publikace jsou pod identifikátor zařazovány automaticky.

Může se stát, že autor má více identifikátorů Scopus Author ID z důvodu nepropojení afiliace a jména autora. Duplicitní identifikátory Scopus Author ID mají negativní dopad na hodnotu h-indexu autora.
V případě duplicitních identifikátorů Scopus Author ID kontaktujte Knihovnu, aby Vám zůstal identifikátor, který je evidován v systému OBD!

Propojte si Scopus Author ID s ORCID

Vaše identifikátory se stávají součástí Vašich výsledků v databázi RIV:
riv-01
Kontakty

V případě nejasností a otázek, prosím, kontaktujte:

 

Newsletter přihlášení