Podpora publikování

Před publikováním výsledků vědy a výzkumu můžete využít různé informace a nástroje, které vám pomohou v různých oblastech:

  1. Nejprve budete potřebovat vyhledat vhodné časopisy nebo provést rešerši v daném oboru výzkumu a k tomu budete potřebovat zdroje a databáze, které má univerzita předplaceny.
  2. Při rozhodování, ve kterém časopise budete publikovat můžete využít nástroje k vyhledání časopisů u některých vydavatelů.
  3. Dále můžete využít při tvorbě vašeho článku dostupné citační manažery pro správu citací podle požadavků vydavatelů anebo jazykovou kontrolu textů.
  4. Před vašim výzkumem, a hlavně v rámci projektů se budete chtít seznámit s etikou v rámci publikování a s dokumenty, které univerzita přijala.
  5. Vyhledání metrik časopisů, které slouží jako kriterium pro splnění podmínek například v rámci Fondu na podporu Open Access publikování aj.
Vyhledání Open Access časopisů, Open Access knih a sborníků z konference
Nástroje pro vyhledání vhodného časopisu k publikování u vydavatelů

Nástroje vyhledají relevantní časopisy v konkrétním oboru a potom je zapotřebí zkontrolovat zaměření časopisu a podívat se na články, které časopis vydává. Pro vyhledání vhodného časopisu je potřeba mít připraven:

  • název článku v angličtině
  • klíčová slova v angličtině
  • popřípadě krátký abstrakt v angličtině
Příklady nástrojů pro vyhledání vhodných časopisů:

Všechny předplacené elektronické informační zdroje univerzity najdete na stránkách knihovny, můžete vybírat z nabídky podle vašeho oborového zaměření.

Katalogy knihovny pro vyhledávání literatury najdete: uvis.mendelu.cz/katalog

Citační manažery

Podpůrné stránky Knihovny pro citace a citování.

  • Citační manažer EndNote, jeho funkce, návod na využití nástroje a zřízení licence k nástroji.
  • Citace PRO PLUS, nástroj je pro akademické pracovníky a studenty zdarma, pro přihlášení do nástroje využijete přihlášení pomocí instituce.
Nástroje pro jazykovou kontrolu textu:
Databáze k ověření metrik časopisů

K vyhledání metrik časopisů můžete použít databáze. Na základě nichž se časopisy porovnávají v jednotlivých oborech:

Informace k popisu metrik časopisů: uvis.mendelu.cz/metriky-casopisu

Etika v publikování

Hlavní zásady práce a zásady při publikování výsledků vědy a výzkumu jsou uveden v hlavních dokumentech:

ORCID

Při publikování uvádějte identifikátor vědce ORCID, který je v publikaci uveden jako ikonka u jména autora. Jedná se o link na identifikátor ORCID autora a může být užitečný, kdokoliv se může podívat na váš profil a další vaše publikace. Aktualizace profilů ORCID a přidání publikací ze systému OBD.

Nahlášení identifikátorů vědce Open Science centru pro vložení do systému OBD:

Použití generativní umělé inteligence v akademickém publikování

Vydavatelé časopisů mají na webech připraveny pokyny autory a tyto pokyny obsahují i informace o využití nebo nevyužití umělé inteligence (AI) v publikovaných článcích. Sestavili jsme přehled těchto informací, který by mohl pomoci autorům při publikování.