Open Science centrum

Open Science centrum MENDELU poskytuje metodickou podporu autorům v oblasti Open Science, včetně Open Access a práce s výzkumnými daty.

Vedoucí pracoviště: Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.
Data Steward - pracovnice pro správu dat: Soňa Kehmová, M.A.
Odborná pracovnice pro otevřené publikování: Mgr. Martina Šmardová
Správce otevřeného repozitáře: Stanislav Kajtár ()

Kontakt:
T: +420 545 135 045

Služby Open Science Centra:
 • Plnění Otevřeného repozitáře MENDELU
 • Schvalování a podávání informací k Open Access fondu
 • Podpora Open Access publikování
 • Slevy na Open Access publikování
 • Identifikátory vědce:
  • ORCID, ResearcherID ve Web of Science, Scopus Author ID
  • Evidence identifikátorů vědce v OBD a aktualizace profilů ORCID
  • Podpora autorů
 • Prověřování časopisů, prověřování publikačních výsledků univerzity v časopisech
 • Informace k licencím Creative Commons
 • Metodická podpora při tvorbě Data management plánu
 • Informace o požadavcích poskytovatelů financí k Open Science
OSC-sketch