Open Access = otevřené publikování

Open Access (OA) je publikačním modelem, který se snaží docílit okamžitého, bezplatného, trvalého a neomezeného online přístupu k veřejně financovaným výsledkům vědy a výzkumu.

Co Open Access přináší?
  • usnadněný přístup k vědeckým článkům a informačním zdrojům
  • zviditelnění autorů a snadnější navazování spolupráce
  • vyšší citovanost článků autora
  • rychlejší šíření a přenos vědeckých informací
  • větší transparentnost vědy
OSC-OA

Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích (Green Open Access) nebo publikování v otevřených časopisech (Gold Open Access).

Zpřístupněte své vědecké publikace (články v časopisech, sborníky a příspěvky z konferencí) volně na internetu. Vaše práce je pak dostupná všem bez omezení, a ne pouze těm, kteří zaplatili předplatné.

OSC-OpenAccess Dva hlavní přístupy k Open Access

zelená cesta - autoarchivace plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři - otevřený přístup k publikacím umožňují sami autoři. Můžete uložit své publikace v repozitáři MENDELU, pokud to dovoluje vydavatel (Self Archiving).

zlatá cesta - publikování v otevřených časopisech-otevřený přístup k publikacím umožňují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují v režimu OA. Využijte univerzitní Fond na podporu Open Access publikování nebo Slevy od vydavatelů.

Chci informace, jak publikovat otevřeně