Plánované omezení na OneDrive, Sharepoint a MS Teams

  • časopisy, na které se vztahuje sleva na Open Access publikování

šablona citačního stylu ke stažení 

 

6. 3. 2023

Open Science centrum Vás zve na webinář k správě výzkumných dat, k datovým úložištím a datovým repozitářům


28. 2. 2023

Workshop vydavatele Wiley pro vědce a autory, kteří budou publikovat v režimu Read and Publish. 


10. 2. 2023

webinář pro akademiky a zaměstnance MENDELU