Citace, citování a plagiátorství

Seminář studenty seznámí s citační etikou a se zásadami správného citování. Představí citační styly obecně a konkrétněji rozebere citační styl ČSN ISO 690 - autor, rok (Mendelova univerzita v Brně) aneb Knihovna doporučuje, který je na Mendelově univerzitě v Brně doporučován.

Cíle kurzu:

  • účastník kurzu porozumí významu citační etiky a plagiátorství a umí tyto poznatky uplatnit v praxi,
  • účastník kurzu se orientuje v citačním stylu ČSN ISO 690 - autor, rok (Mendelova univerzita v Brně) aneb Knihovna doporučuje,
  • účastník kurzu dokáže určit druh dokumentu a vytvořit k němu příslušnou bibliografickou citaci,
  • účastník kurzu chápe význam a základní funkce citačního manažera, který mu usnadní tvorbu a správu bibliografických citací.

Termín konání: kurz je vypisován každý semestr, nebo ho lze uspořádat na vyžádání.

Délka školení: 90 min.

Forma školení: prezenčně s možností připojení online (MS Teams).

Na vyžádání bude účastníkům semináře po jeho skončení zaslán certifikát o jeho absolvování.


Termíny a registrace na seminářeNejčastěji kladené dotazy

Citace a citování


Na semináře je nutné se zaregistrovat. Registrujte se pod e-mailem @mendelu.cz. Informace k semináři (místnost kde se bude seminář odehrávat / link na schůzku v MS Teams) Vám budou zaslány do e-mailové schránky den až dva dny před konáním samotného semináře.

Seminář je možné absolvovat online i offline formou. Formu si zvolíte v registračním formuláři.


Zpět na nabídku kurzů

Newsletter přihlášení