Jak psát a formátovat závěrečné práce?

Kurz, který studenty provede tvůrčím procesem psaní závěrečných prací, poskytne jim informace o důležitých aspektech tohoto procesu, i užitečné tipy, jak tento proces co nejlépe zvládnout.
Nezasahuje však do odborného merita studovaných oborů ani nenahrazuje diplomové semináře.

Cíle kurzu

  • účastník kurzu se seznámí se základními rysy a specifickou strukturou odborného textu,
  • účastník kurzu bude vědět, jaké jsou základní náležitosti závěrečné práce – formální i obsahové,
  • účastník kurzu bude umět tvořit osnovu závěrečné práce,
  • účastník kurzu se dokáže zorientovat v literatuře, umí provést rešerši a posoudit kvalitu a relevantnost zdrojů,
  • účastník kurzu dokáže organizovat nalezené informace,
  • účastník kurzu při psaní závěrečných prací používá dostupné podpůrné nástroje včetně citačních manažerů, vyzná se v základních typografických pravidlech a ovládá užitečné funkce textových editorů,
  • účastník kurzu se zvládne připravit na úspěšnou obhajobu závěrečné práce.

Termín konání: kurz je vypisován každý semestr, nebo ho lze uspořádat na vyžádání.

Délka školení: 110 min.

Forma školení: prezenčně s možností připojení online (MS Teams).

Na vyžádání bude účastníkům semináře po jeho skončení zaslán certifikát o jeho absolvování.


Termíny a registrace na seminářeNejčastěji kladené dotazy


Na semináře je nutné se zaregistrovat. Registrujte se pod e-mailem @mendelu.cz. Informace k semináři (místnost kde se bude seminář odehrávat / link na schůzku v MS Teams) Vám budou zaslány do e-mailové schránky den až dva dny před konáním semináře.

Seminář je možné absolvovat online i offline formou. Formu si zvolíte v registračním formuláři.


Zpět na nabídku kurzů

Newsletter přihlášení