Mezinárodní identifikátory vědce

 

 

ResearcherID

 • ResearcherID je jednoznačný identifikátor autora od producenta databáze Web of Science Core Collection, společnosti Clarivate Analytics. Pomocí tohoto identifikátoru lze snadno předcházet nesrovnalostem plynoucím z někdy obtížné odentifikace autora v případě např. shodného jména a příjmení. Lze tak jednoznačně identifikovat publikace určitého autora v databázi Web of Science Core Collection.
 • Identifikátor si zakládá každý autor sám.
 • Před založením identifikátoru si ověřte, zda už ho nemáte vytvořen. Na stránkách ResearcherID pod odkazem Search For Members-Search. Do polí vepíšete svoje křestní jméno a příjmení, kdy zkusíte hledat bez diakritiky i s diakritikou, a vyplníte pole Country/Region. Pokud jste působili jen na Mendelově univerzitě v Brně, lze vyplnit pole Institution, kam lze napsat jen Mendel.
 • Při vyplňování profilu uvádět co nejpřesnější informace:
  • V poli "Name" uvádět jméno s diakritikou, např. Josef Novák. Pozor na záměnu křestního jména a příjmení vyplňovaných polí.
  • V poli "Other Names" uvádět jméno bez diakritiky a se zkratkou křestního jména, např. Josef Novak, J. Novák, J. Novak
  • V poli "Primary Institution" uvádět plný název univerzity ve tvaru Mendel University in Brno.
  • V poli "Sub-org/Dept" uvádět fakultu/ústav, např. Faculty of Horticulture / Department of Viticulture and Enology.
 • Stávající profil lze po přihlášení aktualizovat.
 • Publikace přiřazené pod identifikátor daného autora si musí tento pravidelně sám aktualizovat. Neděje se tak automaticky! Díky tomu je předcházeno chybnému zařazení / nezařazení publikací autorovi.
 • Po přidání nových publikací pod ResearcherID trvá aktualizace profilu cca 7–30 dní.
 • Má-li výzkumník založeno ReseracherID duplicitně, zažádá o zrušení jednoho identifikátoru technickou podporu společnosti Clarivate Analytics. V části Scientific and Academic Research ResearcherID Submit an inquiry (rozbalit odkaz) odkaz "Ask a product or technical question or report a problem" vyplní formulář, kdy v poli "Product Name" vybere ResearcheID a do pole "How can we help you?" vypíše přesně, které ResearcherID chce zrušit - uvede jeho kód.

 

Scopus Author Identifier

 • Scopus Author Identifier je jednoznačný identifikátor autora od producenta databáze Scopus, společnosti Elsevier.
 • Identifikátor je automaticky přidělen každému autorovi, který má publikace zařazené do databáze Scopus.
 • Publikace jsou pod tento identifikátor zařazovány automaticky a to způsobuje, že jeden stejný autor může mít více těchto identifikátorů. To má negativní dopad na výšku jeho h-indexu. Je nutné v případě vícenásobného množství identifikátoru totožného autora zažádat o sjednocení publikací pod jeden identifikátor autora, kdy ostatní budou následně zrušeny. Toto je zcela v dikci autora.
 • Oprava Scopus Author Identifier, zrušení Scopus Author Identifier nebo sloučení záznamů do jednoho Scopus Author Identifier je možné vyplněním formuláře na Elsevier Support Center, kdy z nabídky kontaktního formuláře v poli "Contact Reason" vybereme Author Profile Correction.

 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

  • ORCID je mezinárodní jedinečný identifikátor výzkumníka.
  • Pro přidělení ORCID je nutná registrace a vše je zdarma.
  • Propojen s ResearcherID a implementován v databázi Scopus. Jde o snahu propojit více vědeckých identifikátorů.
  • Publikace přiřazené pod identifikátor daného autora si můžete buď sami pravidelně aktualizovat nebo si nastavit v ORCID automatické aktualizace dáním oprávnění vybraným organizacím, např. Scopus-Elsevier, ResearcherID. Více Návod na založení a použití ORCID
  • Někteří vydavatelé (např. Wiley & Sons) v plných textech článků doplňují ke jménu vědce i identifikátor ORCID pro jednoznačné určení autora, který linkuje na jeho stránku v ORCID.

 

Dotazy - kontakt

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte: