Doporučení pro uvádění afiliace autorů z Mendelovy univerzity v Brně

 

 

Afiliace autora značí příslušnost k instituci. Pokud autor pracuje na více institucích, má více afiliací.

 

Správně uvedená afiliace

Je doporučeno uvádět v pořadí: název univerzity název fakulty název ústavu.
Je možné uvádět afiliaci také v pořadí: název ústavu název fakulty název univerzity.

Příklad správně uvedené afiliace v češtině:

 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin

Příklad správně uvedené afiliace v angličtině:

 • Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Food Technology

 

 

Chybně uvedené afiliace

Nedoporučuje se:
 • uvádět afiliaci ve zkratkách, minimálně nezkracovat název univerzity
 • názvy fakult a ústavů v češtině i angličtině uvádět jinak, než jak je předepsané
 • do afiliace psát názvy výzkumných skupin
 • směšovat do jedné afiliace více organizací
  • Neúplná afiliace
   • Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů, tř. Generála Píky 2005/7, Brno 613 00 – chybí zde název univerzity i fakulty
   • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, tř. Generála Píky 2005/7, Brno 613 00 – chybí zde název univerzity a ústavu
  • Nevhodné použití zkratek
   • PEF MENDELU v Brně – správně Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta + uvedení ústavu. Ten v afiliaci zcela chyběl
   • Department of Economics, FBE MENDELU in Brno – správně Department of Economics, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno
  • Chybně uvedený název univerzity, fakulty
   • Ústav projektového řízení, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova zemědělská univerzita v Brně – správně Mendelova univerzita v Brně
   • Department of Environmentalistic and Natural Resources, Faculty of Regional Development and Territorial Studies – správně Faculty of Regional Development and International Studies
  • Chybné uvedení výzkumné skupiny v rámci projektu do afiliace
   • Mendel Univ Brno, Phytophthora Res Ctr, Brno, Czech Republic – chybí zde fakulta, ústav. Phytophthora Res Ctr není organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně
  • Do jedné afiliace uvedeno více rozdílných institucí, kdy je nelze přesně odlišit a určit jejich sídlo
   • Laboratory of Plant Molecular Biology, Institute of Biophysics AS CR, v.v.i. and, Mendel University in Brno, CEITEC - Central European Institute of Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, CZ-613 00 Brno, Czech Republic

Shora uvedená "afiliace" by měla mít správně podobu:

 1. Laboratory of Plant Molecular Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
 2. Institute of Biophysics AS CR v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno, Czech Republic
 3. Department of Molecular Biology and Radiobiology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic - zde chybí ještě název fakulty
 4. Ceitec - Central European Institute of Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

 

 

Důsledky chybně uváděných afiliací

 • nenalezení všech publikací instituce a jejich součástí v hodnotících databázích (WoS, Scopus, InCites)
 • snižování hodnotících ukazatelů (metrik) instituce při jejím porovnání s jinými organizacemi (např. SCImago Institutions Rankings, InCites)

 

 

Dotazy - kontakt

V případě nejasností, otázek nebo přípomínek, prosím, kontaktujte:

 

 

Newsletter přihlášení