Umělá inteligence a kvalifikační práce

 

Knihovna MENDELU vydala doporučení s názvem Deklarování využití nástrojů umělé inteligence ve studentských pracích. Cílem dokumentu je poskytnout podporu studentkám a studentům i vedoucím seminárních a kvalifikačních prací ohledně využívání nástrojů umělé inteligence a jeho následného deklarování ve studentských pracích. Je v něm řešeno, u kterých typů nástrojů umělé inteligence je jejich využití nutno uvádět, a u kterých naopak ne. Stejně tak dokument poskytuje vodítko, jak se s tím vypořádat prakticky. Je zde navrženo několik přípustných řešení, ale zároveň je ponechán dostatečný prostor autorkám a autorům, aby uplatnili vlastní řešení, které by mohlo lépe odpovídat specifikům studovaného oboru.

Doporučení je v souladu se Směrnicí rektora 2/2021 – Prevence a odhalování plagiátů, Stanoviskem Mendelovy univerzity v Brně k využívání umělé inteligence a se Zásadami využívání umělé inteligence na Mendelově univerzitě v Brně a bylo schváleno Komisí rektora pro vzdělávací činnost dne 20. 3. 2024.

V případě publikační činnosti je potřeba řídit se pokyny jednotlivých nakladatelů a redakcí časopisů, kterým svůj text k publikování nabízíme. Přehledné shrnutí politik jednotlivých nakladatelů poskytuje například webová stránka Použití generativní umělé inteligence v akademickém publikování.