Open Access Week

 

Hlavní myšlenkou Open Access Week je propagace otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu. Akce, které se konají v tuto dobu, zahrnují celou řadu aktivit, které souvisejí s otevřeným publikováním a vzděláváním. Každý rok je věnován určitému tématu.

International Open Access Week má tyto cíle:

  • otevřený přístup, otevřená data a otevřené vzdělávání pro všechny na celém světě
  • přijetí politiky otevřeného přístupu univerzitami, institucemi, které se zapojují
  • příprava a vznik zásad a opatření k politice otevřeného přístupu výzkumných institucí/univerzit
  • urychlení přístupu k výsledkům výzkumu a podpora výzkumu
  • rozšíření informovanosti o benefitech otevřeného přístupu
  • finanční podpora studentů v rámci stipendií
  • podpora začínajících vědců

Open access week 2017 23. 10. - 29. 10.

Výstava k Open Access Week 2017 na MENDELU

 

Pozvánka na výstavu ke stažení zde

 

 

Open access week 2016 24. 10. - 30. 10.

Program Open Access Week 2016 na MENDELU

 

Program ke stažení zde

 

Zapojte se do soutěže na podporu otevřeného publikování, která bude probíhat v týdnu od 24. 10. do 30. 10. 2016. Více informací o soutěži zde

 

 

Open access week 2015 19. - 25. 10.

Program Open Access Week 2015 na MENDELU

 

 

Prezentace ze semináře Autorské právo a Open Access (22. 10. 2015)

 

Open access week 2014 20. - 26. 10.

 

Pozvánka na seminář Základní principy Open Access a Horizon 2020

 

 

Prezentace ze semináře Open Access a Horizon 2020. Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu v Horizontu 2020 (22. 10. 2014)

Stáhněte si naši aktuální brožuru na téma Open Access a Horizon 2020

 

Open access week 2013 21. - 27. 10.

 

Pozvánka na seminář k základním principům a způsobům řešení Open Access

 

 

Prezentace ze semináře Open Access: otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu (22. 10. 2013)

 

Open access week 2012 22. - 28. 10.

 

 

Prezentace ze semináře Open Access - otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu (25. 10. 2012)