Open Access Week

 

Hlavní myšlenkou Open Access Week je propagace otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu. Akce, které se konají v tuto dobu, zahrnují celou řadu aktivit, které souvisejí s otevřeným publikováním a vzděláváním. Každý rok je věnován určitému tématu.

International Open Access Week má tyto cíle:

  • otevřený přístup, otevřená data a otevřené vzdělávání pro všechny na celém světě
  • přijetí politiky otevřeného přístupu univerzitami, institucemi, které se zapojují
  • příprava a vznik zásad a opatření k politice otevřeného přístupu výzkumných institucí/univerzit
  • urychlení přístupu k výsledkům výzkumu a podpora výzkumu
  • rozšíření informovanosti o benefitech otevřeného přístupu
  • finanční podpora studentů v rámci stipendií
  • podpora začínajících vědců

Open access week 2019 21. 10. - 27. 10.

Open Access Week 2019 je s podtitulem "Open for Whom? Equity in Open Knowledge".

Zveme vás na přednášku v náhradním termínu dne 11. 11. 2019 METRIKY ČASOPISŮ V JOURNAL CITATION REPORTS (Přednášející: Josef Jílek, Clarivate Analytics)
Přihlášení: ZDE

 

Pozvánka na přednášku zde

Výstava posterů k Open Access Week 2019 na MENDELU

 

Pozvánka na výstavu ke stažení zde

Co se řešilo v roce 2019 v souvislosti s Open Access publikováním na MENDELU?

Knihovna prováděla v září 2019 sběr dat Article Processing Charge

 

Co se bude řešit v roce 2020 na MENDELU?

„Projekt na podporu otevřené vědy“

 

 

Open access week 2018 22. 10. - 28. 10.

Open Access Week 2018 je s podtitulem "Designing Equitable Foundations for Open Knowledge".

Výstava k Open Access Week 2018 na MENDELU

 

Pozvánka na výstavu ke stažení zde

Buďte Open!

 

Knihovna plní repozitář

 

 

Open access week 2017 23. 10. - 29. 10.

Výstava k Open Access Week 2017 na MENDELU

 

Pozvánka na výstavu ke stažení zde

 

 

Open access week 2016 24. 10. - 30. 10.

Program Open Access Week 2016 na MENDELU

 

Program ke stažení zde

 

Zapojte se do soutěže na podporu otevřeného publikování, která bude probíhat v týdnu od 24. 10. do 30. 10. 2016. Více informací o soutěži zde

 

 

Open access week 2015 19. 10. - 25. 10.

Program Open Access Week 2015 na MENDELU

 

 

Prezentace ze semináře Autorské právo a Open Access (22. 10. 2015)

 

Open access week 2014 20. 10. - 26. 10.

 

Pozvánka na seminář Základní principy Open Access a Horizon 2020

 

 

Prezentace ze semináře Open Access a Horizon 2020. Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu v Horizontu 2020 (22. 10. 2014)

Stáhněte si naši aktuální brožuru na téma Open Access a Horizon 2020

 

Open access week 2013 21. 10. - 27. 10.

 

Pozvánka na seminář k základním principům a způsobům řešení Open Access

 

 

Prezentace ze semináře Open Access: otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu (22. 10. 2013)

 

Open access week 2012 22. 10. - 28. 10.

 

 

Prezentace ze semináře Open Access - otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu (25. 10. 2012)