27. 6. 2018

The 2018 Edition of JCR


20. 6. 2018

je k dispozici do 31. 8. 2018.


13. 6. 2018

Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS)


14. 5. 2018

Navrhněte nové knihy nejlépe do 15. června 2018.


19. 4. 2018

Webináře se budou konat v průběhu dubna až července 2018


19. 4. 2018

je k dispozici do 9. 5. 2018.


12. 4. 2018

z prostředků OP VVV projektu Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce


12. 4. 2018

zajišťuje Ústřední knihovna Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s e-shopem Flexibooks


5. 4. 2018

poskytlo v dubnu 2018 přístup do plných textů časopisů zdarma.