Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

 

Recenzovaný vědecký časopis Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis vychází 6x ročně. Publikuje původní výzkumné články, příspěvky typu review a krátké příspěvky typu letter z oblasti přírodních, technických, socio-ekonomických a humantiních věd pro širokou vědeckou veřejnost.
Články do tohoto časopisu jsou přijímány pouze přes redakční systém http://actavia.mendelu.cz/. Články dodané jiným způsobem nemohou být akceptovány.

Jak správně vytvořit článek pro časopis se dozvíte v Pokynech pro autory.

Pokyny pro autory Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Formuláře
Redakční systém Actavia

Na koho se obrátit

Mgr. Markéta Havlásková

redakce univerzitních časopisů a publikací, přidělování DOI


+420 545 135 169