Recenzovaný vědecký časopis Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis vychází 6x ročně.  Publikuje původní výzkumné články, příspěvky typu review a krátké příspěvky typu letter z oblasti přírodních, technických, socio-ekonomických a humantiních věd pro širokou vědeckou veřejnost.

Články do tohoto časopisu jsou přijímány pouze přes redakční systém http://actavia.mendelu.cz/. Články dodané jiným způsobem nemohou být akceptovány.

Jak správně vytvořit článek pro časopis se dozvíte v Pokynech pro autory.

 

Informace pro zákazníky