Licence Creative Commons

Co to je

Licence Creative Commons jsou souborem veřejných licencí. Autor jejich prostřednictvím nabízí neurčitému počtu potenciálních uživatelů licenční smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje.

Proč to mít

Licence Creative Commons pomáhají legálním způsobem sdílet kreativní autorská díla (například software, článek, studii, fotografii, prezentaci, video atd.) s cílem využít plně potenciál internetu a automaticky umožňuje dalším lidem vaše dílo používat, využívat, dál šířit či pracovat s ním. Oproti tradičním pojetím autorského práva tak odpadá nutnost pro každou takovou činnost poskytovat a dohadovat dílčí licence a smlouvy.

Základní licence

 

by

CC BY: Uveďte původ
Tato licence opravňuje ostatní k šíření, upravování, vylepšování a vytváření dalších děl na základě tohoto díla, a to i komerčně, pod podmínkou, že bude uveden autor původního díla. Tato licence je nejvíce liberální a je doporučená pro maximální sdílení a využívání licencovaných materiálů.

 

by-sa
CC BY-SA: Uveďte původ - Zachovejte licenci
Tato licence umožňuje ostatním upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, a to i pro komerční účely, za předpokladu, že bude uveden autor původního díla a nově vzniklá díla budou vystavena pod stejnou licencí.

 

by-nd
CC BY–ND: Uveďte původ - Nezpracovávejte
Tato licence opravňuje ke komerčnímu i nekomerčnímu šíření díla, pod podmínkou, že je dílo šířeno v nezměněné, neupravené podobě a jako celek, a zároveň je uveden jeho autor.

 

by-nc
CC BY-NC: Uveďte původ - Neužívejte komerčně
Tato varianta umožňuje modifikaci původního díla, nelze však modifikaci a ani dílo původní užívat za účelem získání přímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění.

 

by-nc-sa
CC BY-NC-SA: Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Zachovejte licenci
Tato licence umožňuje ostatním nekomerčně upravovat, vylepšovat a vytvářet odvozená díla na základě tohoto díla, pod podmínkou, že bude uveden autor původního díla, a tato nově vzniklá díla budou vystavena pod stejnou licencí.

 

by-nc-nd
CC BY-NC-ND: Uveďte autora - Neužívejte dílo komerčně - Nezpracovávejte

Restriktivní varianta licencí Creative Commons, dovolující v pouze jeho bezúplatné sdílení. Zpracování či komerční užití obsahu jsou vyloučeny.

Licenční prvky

Jednotlivé licenční prvky jsou zobrazeny pomocí grafických symbolů, jejichž vzájemnou kombinací vzniká daný typ CC licence.

 

právo dílo šířit

Share icon - Právo dílo šířit
Symbol je společný pro všechny typy CC licencí. Takové dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti, dílo lze zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál.

 

Remix - Právo dílo upravovat
Licence opravňuje uživatele k pozměňování či doplňování díla. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. překlad, úprava digitálních fotek.

 

uveďte původ

By - Uveďte původ (BY)
Symbol je součástí všech CC licencí. Kdykoliv je licencované dílo nebo jeho úprava šířena, je nutno uvést údaje a autorovi a dílu, a to způsobem, jaký autor stanovil. Při šíření upraveného díla, je třeba také uvést způsob jakým bylo dílo upraveno.

 

zachovejte licenci

Sa - Zachovejte licenci (SA)
Pokud je licencované dílo jakkoliv upraveno, je povinnost výsledek práce vystavit pod stejnou nebo slučitelnou licenci.

 

nevyužívejte komerčně

Nc - Neužívejte dílo komerčně (NC)
Umožňuje nakládat s dílem pouze pro nekomerční účely, při šíření díla nesmí tedy plynout žádný finanční zisk.

 

nezpracovávejte

Nd - Nezpracovávejte (ND)
Tento prvek zakazuje jakkoliv dílo upravovat (tzn. dílo pozměňovat či doplňovat, nebo zpracovat s dílem jiným).

 

Správný zápis licence u díla:
Autorské identifikátory. Pavla Rygelová je licencovaný pod CC BY 4.0.
Autorské identifikátory. Pavla Rygelová je dostupné pod licencí CC BY 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Autorské identifikátory od autora Pavla Rygelová je dostupné na adrese
http://dspace.vsb.cz/handle/10084/125559 pod licencí CC BY 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Zdroje, ze kterých bylo čerpáno:

365 TIPŮ. Creative Commons. Online [cit.2020-06-03]. Dostupné z: https://365tipu.cz/2018/02/23/tip1021-co-to-znamena-creative-commons-a-proc-a-k-cemu-se-vam-to-muze-hodit/
CREATIVE COMMONS. Downloads. Online [cit.2020-06-03]. Dostupné z: https://creativecommons.org/about/downloads/
CREATIVE COMMONS CZ. Licence CC. Online [cit.2020-06-03]. Dostupné z: https://www.creativecommons.cz/licence-cc/
MYŠKA, Matěj. Veřejné licence v České republice: verze 2.0. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7192-6. Dostupné také z: https://is.muni.cz/repo/1203341/Myska_et_al._-_Verejne_licence_2.0_-_online.pdf
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA VŠB-TUO. Creative Commons. Online [cit.2020-06-03]. Dostupné z: https://knihovna.vsb.cz/cs/podpora-sv/informacni-gramotnost/creative-commons/#zdroje

Kam pro informace

Open Science centrum - Licence Creative Commons

Kde stáhnout